Får socialtjänsten samtala med mitt barn utan att jag finns med i rummet?

2019-09-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Får 2 personal från Socialtjänsten samtidigt samtala med mitt barn på 6 år utan att jag finns med i rummet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då socialtjänsten vidtar åtgärder som rör barn, ska barnets bästa särskilt betraktas se Socialtjänstlagen 1 kap 2 §. Barnet har alltid, om det själv vill, rätt att komma till tals enligt 11 kap 10 §. Om ett barn har låg ålder, under 15 år, är det oklart huruvida barnets rätt att komma till tals ska behandlas i förhållande till de fall där det saknas samtycke utav vårdnadshavare. Här kan jag dock inte utläsa om du samtyckt eller inte, men jag utgår från att du inte samtyckt till samtalen. Vidare är det också oklart huruvida barnets bästa sätts i första hand om barnet ensam talar med socialtjänsten, detta är en bedömning i det enskilda fallet, men kan också upplevas otäckt och ovant för barnet i fråga.

Ytterligare alternativ då samtal på detta vis är tänkbart, är om barnet har en tillräcklig mognad och ålder. I dessa fall kan barnet själv besluta om hen vill medverka i samtalet ensam, enligt 3 kap 5 §. Det är för mig oklart om en 6 åring kan falla inom denna ram. Exempelvis har 12 år i andra familjerättsliga kontexter, genom tidigare domar, stadgats som en tillräcklig ålder för barnet att själv besluta om umgänge till föräldrar.

Slutligen är förutsättningen för att socialtjänsten ska samtala med ett barn enskilt att en utredning efter orosanmälan har påbörjats, 11 kap 2 § och 10 §.

Sammantaget är det svårt att bedöma vad som är rätt och fel enbart genom denna fråga, detta är beslut som ska fattas för varje enskilt fall, om barnet vill tala själva eller vilka förutsättningar som finns. Men jag har ovan lyft de vanliga bedömningarna och förutsättningarna för socialtjänstens arbete. Om du känner dig missnöjd och vill anmäla ett klagomål på socialtjänsten kan du göra detta HÄR.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss igen. Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå31 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:12
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3385)
2019-10-20 Kan mina svärföräldrar bevittna en framtidsfullmakt?
2019-10-18 Är det lagligt att mina barn ger mig penninggåvor?
2019-10-10 Hur skall jag få min ex-flickvän att flytta ut från min lägenhet?
2019-10-08 Villkor för dold samäganderätt till fritidsbostad

Alla besvarade frågor (73820)