Får socialtjänsten samtala med mitt barn utan att jag finns med i rummet?

2019-09-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Får 2 personal från Socialtjänsten samtidigt samtala med mitt barn på 6 år utan att jag finns med i rummet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då socialtjänsten vidtar åtgärder som rör barn, ska barnets bästa särskilt betraktas se Socialtjänstlagen 1 kap 2 §. Barnet har alltid, om det själv vill, rätt att komma till tals enligt 11 kap 10 §. Om ett barn har låg ålder, under 15 år, är det oklart huruvida barnets rätt att komma till tals ska behandlas i förhållande till de fall där det saknas samtycke utav vårdnadshavare. Här kan jag dock inte utläsa om du samtyckt eller inte, men jag utgår från att du inte samtyckt till samtalen. Vidare är det också oklart huruvida barnets bästa sätts i första hand om barnet ensam talar med socialtjänsten, detta är en bedömning i det enskilda fallet, men kan också upplevas otäckt och ovant för barnet i fråga.

Ytterligare alternativ då samtal på detta vis är tänkbart, är om barnet har en tillräcklig mognad och ålder. I dessa fall kan barnet själv besluta om hen vill medverka i samtalet ensam, enligt 3 kap 5 §. Det är för mig oklart om en 6 åring kan falla inom denna ram. Exempelvis har 12 år i andra familjerättsliga kontexter, genom tidigare domar, stadgats som en tillräcklig ålder för barnet att själv besluta om umgänge till föräldrar.

Slutligen är förutsättningen för att socialtjänsten ska samtala med ett barn enskilt att en utredning efter orosanmälan har påbörjats, 11 kap 2 § och 10 §.

Sammantaget är det svårt att bedöma vad som är rätt och fel enbart genom denna fråga, detta är beslut som ska fattas för varje enskilt fall, om barnet vill tala själva eller vilka förutsättningar som finns. Men jag har ovan lyft de vanliga bedömningarna och förutsättningarna för socialtjänstens arbete. Om du känner dig missnöjd och vill anmäla ett klagomål på socialtjänsten kan du göra detta HÄR.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss igen. Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3481)
2020-07-09 När bör man upprätta en framtidsfullmakt?
2020-07-06 Vad kan man göra för att skydda sig mot sin makes skulder?
2020-07-06 Vad kan man göra när ens make har stora skulder?
2020-07-06 Kan ett aktiebolag bli föremål för bodelning vid ett samboförhållande respektive ett äktenskap?

Alla besvarade frågor (81800)