Får särkullbarn ut sitt arv direkt?

2019-06-11 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Har jag rätt att få ut mitt arv dock ej pengar men saker efter min pappa då jag är särkullebarn. Det finns inga pengar men andra saker efter pappa.Har ingen kontakt med hans fru efter hans bortgång i februari.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB). Mitt svar kommer utgå från att det inte finns något testamente eftersom det inte framgår av frågan om det finns ett testamente eller inte.

Vem ärver?

Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Finns gemensamma barn ärver den efterlevande maken deras arvslott och barnen får sedan efterarvsrätt till denna del (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB).

Din situation

Om du är din pappas enda barn och det inte finns något testamente så ärver du alla hans tillgångar med undantag för egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (186 000 kr) som hans efterlevande maka kommer att få (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Om ni är flera särkullbarn kommer ni få dela upp er fars egendom mellan er och ta lika stor del var (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Om du är särkullbarn och det också finns gemensamma barn mellan din far och hans nya fru kommer alla barn få lika stor del av egendomen (2 kap. 1 § andra stycket ÄB), du kommer få ut din arvslott direkt eftersom du är särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB) medan de gemensamma barnens arvslott tillfaller din fars nya fru och barnen får efterarvsrätt till denne (3 kap. 1 § och 2 § ÄB).

Hoppas detta var till hjälp för dig!

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (976)
2019-12-02 Hur stor andel ärver särkullbarn?
2019-11-26 Kan jag skjuta upp barnens laglott?
2019-11-25 Vad har ett särkullbarn rätt till när dess gifta förälder dör?
2019-11-23 Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn

Alla besvarade frågor (75343)