Får särkullbarn ta del av arvet från pappas nya fru?

2020-08-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min pappa var tidigare gift och hade två barn med en kvinna. Hon dog först och sedan han.Min pappa gifte om sig med min mamma och fick två barn. Nu har hon dött. Hur fördelas arvet till oss fyra efterlevande?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är du och ditt syskon som är din mammas arvingar (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Eftersom eran far redan har avlidit innebär detta att det din mammas arv kommer gå till dig och ditt syskon, ingen annan (jag tolkar din fråga som att din mamma inte gift om sig efter din pappas bortgång).

Skälet till att dina halvsyskon inte ärver nu är för att de redan har fått ut sitt arv; när din pappa dog borde dina halvsyskon fått ut sitt arv, då särkullbarn får ta ut sitt arv direkt trots att deras pappas nya maka fortfarande var i livet (3 kapitlet 1 § ärvdabalken). Förutsatt att dina halvsyskon inte väntade med sitt arv, vilket de har rätt att göra till förmån av din mamma, ska inget av din mammas arv tillfalla dina halvsyskon. Dem har ju trots allt redan ärvt sin egen mamma och er gemensamma pappa.

Fördelningen mellan er syskon kommer därför se ut så här: 50 % av din mammas kvarlåtenskap kommer ärvas av dig och 50% kommer ärvas av ditt syskon. Som nämnt ovan kan fördelningen ändras beroende på om dina halvsyskon väntade med sitt arv. Då kommer dem ärva nu också; hur arvet kommer fördelas i sådana fall kan jag tyvärr inte säga. Det beror på värdet av det arv som dina halvsyskon väntade på. Om din mamma har skrivit ett testamente som fördelar hennes kvarlåtenskap på annat sätt kan detta också påverka hur fördelningen av arvet ser ut, men enligt arvsrättens huvudregler ska hela arvet fördelas lika mellan dig och ditt helsyskon.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1140)
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn
2021-02-14 Särkullbarns rätt till arv
2021-02-12 Särkullbarns arvsrätt vid testamente om att makarna ärver varandra.

Alla besvarade frågor (89620)