Får revisorer uteslutas från styrelsemöten?

Kan styrelsen i en ideell förening neka revisorer att delta på ett styrelsemöte?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen direkt tillämplig lag för ideella föreningar. Ideella föreningars verksamhet regleras främst av dess egna stadgar men också av föreningspraxis samt att man kan använda vägledning från närliggande lagar och göra analogier. Detta kan göras från exempelvis lag om ekonomiska föreningar (EFL)

En styrelse består av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter. Dessa kan närvara vid sammanträden enligt 7 kap 18 § EFL. I vissa fall så kan även den verkställande direktören närvara om styrelsen i det enskilda fallet inte bestämmer något annat enligt 7 kap 19 § EFL.

Då det nu rör sig om en ideell förening där lagstöd saknas och då det dessutom inte finns stöd att hämta ur närliggande lagar så kan styrelsen i en förening därav utesluta en revisor från styrelsemöten om inte annat framgår av föreningens stadgar.

Det kan dock förekomma svårigheter för en revisor att kritisk granska verksamheten om denne närvarar på styrelsemötena.

Hoppas jag lyckades besvara din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000