Får mitt barn automatiskt svenskt medborgarskap? Kan jag få föräldrapenning när jag bor utomlands?

2020-10-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag ska bli pappa i Tanzania nästa år med en kvinna som har medborgaskap i Tanzania. Själv är jag svenska medborgare sedan födseln och har inga rötter i något annat land. Barnets mamma och jag är inte gifta, än i alla fall, och vi har inga planer att flytta till Sverige. Vad jag har förstått så blir barnet automatiskt svensk medborgare, som det står på migrationsverkets hemsida. Stämmer det? https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-barn/Automatiskt-medborgarskap.html Jag undrar också om jag som pappa har rätt ta ut någon typ av föräldraledighet och använda tiden i just Tanzania. Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ditt kommande barn kommer att få svenskt medborgarskap samt om man har rätt till någon föräldrapenning när man bor utomlands.

Svenskt medborgarskap

Vid frågor om svenskt medborgarskap så blir lag om svenskt medborgarskap tillämplig.

Där kan man läsa att ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln om någon av föräldrarna har ett svenskt medborgarskap (2 § Lag om svenskt medborgarskap). Det stämmer alltså precis så som du tagit reda på på migrationsverkets hemsida. Däremot finns det andra regler om barnet skulle ha varit fött innan den 1a april 2015.

En ytterligare punkt att ta upp är att det kan finnas vissa restriktioner när det kommer till dubbla medborgarskap. Ett dubbelt medborgarskap godkänns enligt svensk rätt, men det kan se annorlunda ut i andra länder. Tyvärr kan jag inte ge något besked om hur rätten ser ut i Tanzania. Min rekommendation är att du tar kontakt med den tanzaniska ambassaden för att kontrollera vad de har för regleringar kring dubbelt medborgarskap.

Föräldrapenning

Det framgår inte i frågan om du har några band till Sverige, så som ett arbete eller liknande. Vilka rättigheter man har som förälder i Tanzania kan jag tyvärr inte lämna något besked om. För att ha rätt till föräldrapenning från försäkringskassan i Sverige behöver man uppfylla några krav.

Om du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnetOm du är gift eller sambo med barnets föräldrarOm du är hemma med ditt barn istället för att arbeta, studera eller söka arbeteOm du är försäkrad i SverigeOm barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz

Uppfyller man de här kraven är man berättigad föräldrapenning från Sverige. Det finns några undantag till kravet på försäkring i Sverige, om man exempelvis arbetar som sjöman, är utsänd av en svensk arbetsgivare att arbeta i ett annat land, är diplomat, arbetar i två eller fler länder eller är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land.

Så för att summera: barnet får automatiskt medborgarskap i Sverige när en av föräldrarna har medborgarskap här. Det kan dock finnas lagar och regler i Tanzania som inskränker möjligheten till dubbelt medborgarskap. Man kan få föräldrapenning även om man bor utomlands men det kräver att man är försäkrad i Sverige och att barnet bor inom EU/EES eller Schweiz.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3615)
2021-05-08 Jag har en farbror från
2021-05-07 Fullmakt eller testamente - vad är bäst?
2021-05-05 Vad kan man göra om man inte kommer överens om vem som ska få behålla katten vid separation?
2021-04-30 Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska vara giltig?

Alla besvarade frågor (92105)