Får mina barns sambo/maka bevittna ett testamente där jag är förmånstagare?

Får mina barns sambo/maka bevittna ett testamente där jag är förmånstagare

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i ärvdabalken (ÄB)

Som du säkert vet så utgår man i första hand från den svenska arvsrätten när kvarlåtenskap ska fördelas. Däremot, när någon väljer att upprätta ett giltigt testamente (att testamentera; då är man en s.k. testator) så är det i stället denna som bestämmer fördelningen av egendomen. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar.

När man upprättar ett testamente så finns det flera formkrav som måste uppfyllas för att ett testamente ska gälla och dessa framgår enligt 10 kap. 1 § st. 1 ÄB. Inte heller får vittnet vara närstående till testatorn eller närstående till den som har rätt att ärva testatorn enligt testamentet. (10 kap. 4 § st. 1 ÄB). Det finns därmed en ”otillåten” krets av personer som inte kan agera som testamentsvittne: 

1. Testator och/eller testamentstagarens make

2. Den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testatorn/testamentstagaren eller dennes make (ex barn eller föräldrar till testatorn eller dess make).

3. Testator och/eller testamentstagarens syskon.

4. Inte får vara testator/testamentstagarens makes/makas släktskap i upp- eller nedstigande led, exempelvis svärföräldrar eller bonusbarn. 

Eftersom ert barns maka står i svågerlag i förhållande till er, skulle ett sådant testamente riskera att förklaras ogiltigt. Att testamentet förklaras ogiltigt innebär att testamentet inte gäller och arvet kommer i stället fördelas enligt den legala arvsordningen. Däremot, ska begreppet svågerlag tolkas som äktenskapligt eller grundat på registrerat partnerskap och därmed exkluderas samboförhållanden. Om det är din barns sambo som ska vittna, faller alltså den personen utanför den förbjudna kretsen. 

För att försäkra er om att testamentet blir giltigt, skulle jag rekommendera er att be några vänner eller grannar att agera testamentsvittne i stället. 

Hoppas att ni har fått svar på er fråga,

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning