Får min vårdnadshavare ta pengar ifrån mitt sparkonto?

2019-03-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, jag har varit i en ganska stor argumentation med min vårdnadshavare, där hon hotar med att ta pengarna från mitt sparkonto, vilket jag har lagt undan från mitt extrajobb. Jag är 16 år och har för mig att det finns någon lag som hindrar detta. Stämmer det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att du är under 18 år och din fråga rör en tvist mellan dig och din vårdnadshavare måste vi gå till Föräldrabalken (FB) för att se vad som är riktigt.

Du skriver att du är 16 år, och då är du enligt lagens mening omyndig (9 kap. 1 § FB). I Sverige får omyndiga personer inte bestämma över sin egen ekonomiska egendom, utan det är förmyndare som i första hand har det ansvaret (9 kap. 1 § FB). Oftast är barnets förmyndare densamme som vårdnadshavaren. Det finns dock undantag ifrån detta, exempelvis genom rätten för en omyndig att arbeta (9 kap 2 § FB). Du har dock bara rätt att arbeta om du har dina förmyndares samtycke (9 kap. 6 § FB).

Från att du är 16 år har du själv rätten att bestämma över pengarna du tjänat (9 kap. 3 § FB). I ditt fall innebär det att din förmyndare får förvalta pengar som du tjänat innan du fyllt 16 år. Att förvalta pengar är inte detsamma som att ta pengar från ditt sparkonto. Viktigt att poängtera är alltså att om din förmyndare eller vårdnadshavare tar pengar ifrån dig är det en brottslig handling, då pengarna är dina oavsett om du får handskas med dom själv eller inte.

Om du satt in alla dina pengar på ditt sparkonto efter det att du fyllt 16 år, är din bank förbjuden att betala ut pengarna till din förvaltare utan ditt samtycke (9 kap. 8 § FB). Din förvaltare kan bara komma åt din egendom om denne fått tillstånd av överförmyndaren i din kommun (9 kap. 3 § andra stycket och 9 kap. 8 § andra stycket FB). För att din förmyndare ska få tillstånd till det krävs att det anses rimligt med hänsyn till uppfostran eller välmående (9 kap. 3 § andra stycket).

Alla omyndiga som har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp (för 2019 motsvaras det med 372 000 kr) har en överförmyndare och det finns minst en överförmyndare i varje kommun i Sverige. Eftersom jag varken vet hur mycket pengar du har på ditt sparkonto eller varför din förmyndare vill ta dina pengar, är det svårt för mig att svara på om denne verkligen får det eller inte. Men för att din förmyndare ska få omhändertaga dina pengar krävs det alltså särskilda skäl, och det är väldigt sällan sådana skäl föreligger.

Som en sista punkt i mitt svar vill jag lyfta att din förmyndares huvudsakliga uppgift är att förvalta dina pengar så att de tas om hand på bästa sätt och att alltid handla på det sätt som bäst gynnar dig och din livssituation (12 kap. 1 §, 3 § och 4 § FB).

Sammanfattningsvis vill jag säga att nej, din vårdnadshavare har inte rätt att ta dina pengar från ditt sparkonto. Gör din vårdnadshavare detta bryter den mot lagen, om den inte har tillstånd från överförmyndaren i er kommun. Oavsett om din vårdnadshavare har detta tillstånd eller inte, är det fortfarande dina pengar och din vårdnadshavare har inte rätt att använda dina pengar på något sätt som inte innebär förbättrande omständigheter för dig.

Hoppas att detta besvarade din fråga!
Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3383)
2019-10-10 Hur skall jag få min ex-flickvän att flytta ut från min lägenhet?
2019-10-08 Villkor för dold samäganderätt till fritidsbostad
2019-10-05 Vad händer med en avliden persons konton på sociala medier?
2019-09-30 Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (73748)