Får min man sälja det gemensamma bohaget?

2021-07-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Har min fd man rätt att sälja av gemensamt bohag innan bodelning är gjord?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!

Jag utgår ifrån att er skilsmässa fortfarande pågår.

Det finns begränsningar i rätten att sälja sin egendom för den som är gift. Bl.a. är det förbjudet för en make att utan den andra makens samtycke sälja det gemensamma bohaget, om det inte är den makens enskilda egendom (7 kap. 5 § äktenskapsbalken). Dessutom har din man förstås aldrig rätt att sälja egendom som du äger.

Innan bodelningen måste dessutom båda makarna redovisa för sin egendom och lämna uppgifter som är betydelsefulla för bodelningen (9 kap. 3 § äktenskapsbalken). Den görs dessutom med utgångspunkt i egendomsförhållandena när skilsmässan inleds, vilket innebär att bodelningens värde inte påverkas av ifall bohaget sålts (9 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Sammanfattningsvis har den som är gift inte rätt att sälja av gemensamt bohag utan samtycke.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?