Får min fru hyra ut halva vår bostad utan mitt tillstånd?

2019-02-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag ligger i skilsmässa och vi äger en lägenhet 50 50. Min fru vil hyra ut hennes del i lägenheten till en person innan vi säljer lägenheten. Jag säger att vi måste komma overens om att hyra ut hela lägeneheten och det inte går för mig att bo med någon annan som du vill hyra ut lägenheten till. Jag undrar om hon kan göra det utan mitt tillstånd eller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga är lägenheten ni äger (dvs. en bostadsrätt) er gemensamma bostad, varför det kommer att vara utgångspunkten i mitt svar.

I äktenskapsbalkens 7 kapitel finns bestämmelser om i vilket fall det krävs den andra makens samtycke avseende såväl gemensam bostad som bohag. Av 7 kap. 5 § första stycket punkten 2 framkommer att det krävs den andra makens samtycke bland annat för att hyra ut makarnas gemensamma bostad. Bestämmelsen innebär att din fru inte kan hyra ut "sin" del av bostadsrätten till någon annan, om inte du gett samtycke till det.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1052)
2021-06-16 Tidpunkten för bodelning
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?

Alla besvarade frågor (93293)