Får medlemmar i en bostadsrättsförening ta del av ett stämmoprotokoll?

Hej, Jag undrar om medlem i brf har rätt att ta del av röstlängden som upprättats vid föreningsstämman. Och då menar jag bilagan som bifogats till stämmoprotokollet som ska innehålla namn på de medlemmar som närvarat och vilka medlemmar som haft fullmakt? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig? 

Det är lagen om ekonomiska föreningar (EFL) som är aktuell i ditt fall. Anledningen är att en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. 

Har bostadsrättsföreningsmedlemmar rätt att ta del av ett stämmoprotokoll?

Ett stämmoprotokoll ska hållas tillgängligt för medlemmarna i en ekonomisk förening och stämmoprotokollet ska dessutom vara tillgängligt senast tre veckor efter avslutad stämma (6:40 EFL). Anledningen är att medlemmar har rätt att klandra ett stämmobeslut inom tre månader från att stämman har hållits (prop. 1983/84:84 s. 55). Andra personer än medlemmar och innehavare av förlagsandelar har dock inte rätt att ta del av ett stämmoprotokoll. 

Medlemmar har dock inte automatiskt rätt att få en kopia av stämmoprotokollet, men en förening får såklart skicka en sådan kopia mot en avgift eller gratis. Alla medlemmar måste alltid behandlas lika, det vill säga en medlem får inte diskrimineras genom att tvingas betala för en kopia av ett stämmoprotokoll medan en annan medlem får en kopia helt gratis.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är att du som medlem i en bostadsrättsförening har rätt att ta del av ett stämmoprotokoll med medföljande bilagor. Min rekommendation är därför att du tar kontakt till styrelsen och ber om att få ta del av stämmoprotokollet i dess helhet. Sedan kan det bli så att du kommer vara tvungen att betala en avgift eller att bli tvungen att läsa protokollet hos styrelsen där protokollet med bilagor finns.  

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”