Får man utesluta tillgångar ur bodelningen?

2020-05-28 i Bodelning
FRÅGA
Vi har skilt oss. Jag har ett AB som jag äger med en kollega, jag har då 50% av bolaget. Mitt ex har således rätt till hälften av mina 50%.Kan hon avskriva sig rätten till detta genom bodelningsavtalet som vi håller på att upprätta? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är "det beror på". Reglerna om fördelningen av tillgångarna i en bodelning är i stort dispositiva, vilket innebär att så länge ni två är överens kan ni själva bestämma hur ni vill fördela era tillgångar. Ni kan alltså besluta vilka kapitaltillgångar och skulder ni vill ta med i bodelningen. Det är först när ni inte kommer överens som man kanske behöver få en bodelningsförrättare förordnad och denne kommer då fördela tillgångarna i enlighet med lag eller eventuellt det som ni efter bodelningssammanträden kommit överens om.

Alla regler gällande vad som ska tas med i bodelningen är dock inte dispositiva, utan det finns även de som är tvingande. De tvingande reglerna måste följas oavsett om ni är överens om någonting avvikande. En sådan regel är exempelvis att man inte får avstå egendom i en bodelning till skada för sina borgenärer, (13 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om ditt ex till följd av bodelningen skulle komma att sakna tillgångar som motsvarar hennes skulder, bör ett avstående av egendom i bodelningen anses skada hennes borgenärer (de hon är skyldig pengar).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88142)