FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/04/2022

Får man ungdomsrabatt om man begick ett brott hösten år 2021 och var 18 år vid tillfället?

Hej jag skriver en uppsats om ungdomsrabatt och har en snabb liten detaljfråga som jag behöver hjälp med. Är det åldern vid brottstillfället eller åldern vid tidpunkten för lagföringen som avgjorde om man fick ungdomsrabatt eller inte? T.ex om jag begick ett brott hösten 2021 när jag var 18, men dömdes i mars 2022 (nu när straffrabatten är slopad) - får jag rabatt eller inte?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen kring ungdomsrabatten hittas i 29 kap. 7 § Brottsbalken. Ändringen som har införts och som trädde i kraft den 2 januari 2022 tar endast sikte på allvarlig brottslighet. Lagändringen innebär att personer mellan 18-20 år som begår brott som har ett minimistraff på ett års fängelse, eller där brottets straffvärde uppgår till fängelse i ett år eller mer inte längre får straffrabatt. Ett exempel på ett sådant allvarligt brott är grovt rån, 8 kap. 6 § Brottsbalken

Inom straffrätten så finns det ett förbud mot retroaktiv lagstiftning, detta framgår av 2 kap. 10 § första stycket Regeringsformen. Det innebär, bland annat, att ingen får dömas till en svårare påföljd för en gärning än som var föreskriven då gärningen begicks. Detta betyder att vid straffmätningen så tillämpar domstolen lagens lydelse såsom den såg ut vid tidpunkten då brottet begicks. Domstolen tar alltså inte hänsyn till hur lagen har förändrats efter det att brottet har begåtts. Vid straffmätningen så utgår domstolen även ifrån gärningspersonens ålder vid själva brottstillfället.

Utifrån ditt givna exempel så innebär det att om en person begår ett brott hösten år 2021 och är 18 år vid brottstillfället så kommer domstolen vid straffmätningen utgå ifrån personens ålder vid själva brottstillfället (dvs 18 år). Domstolen kommer även att utgå ifrån den gamla lydelsen av 29 kap. 7 § Brottsbalken, vilket leder till att gärningspersonen kommer att få ungdomsrabatt. Reglerna om den slopade ungdomsrabatten för personer mellan 18-20 år som begår allvarlig brottslighet gäller alltså endast för brott som har begåtts efter den 1 januari 2022. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar 

Theodora CaratasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”