Får man undanhålla ett testamente?

Hej!

Min styvpappa har dött. Han var gick med min mamma i 20 år. Han är inte min riktiga pappa. Jag är så kallat särkullbarn.

Jag har inte haft kontakt med min styvpappa på 3 år. Det finns ett testamente skrivet. Anhöriga vet inte att det finns ett testamente. Syster och brodern ärver.

Är jag skyldig att uppge för begravningsbyrån att det finns ett testamente? Jag ärver inget då personen har skulder så detta oroar mig inte men om man går efter testamentet så får jag och min bror sköta allt omkring dödsfallet. Nu gör andra personer detta. Jag vill gärna att det ska förbli så.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamentets giltighet
Det krävs att testamentet uppfyller legala formkrav i Ärvdabalken (ÄB). För att testamente ska vara giltigt behöver det vara skriftligt, ha undertecknats av testatorn och bevittnats av två samtidigt närvarande vittnen som även de har undertecknat testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Det kan även vara bra att vittnena anger yrke och hemvist samt att det anges övriga omständigheter som kan vara bra för testamentet giltighet (10 kap. 2 § ÄB).

Men då inget annat antyds i din fråga så utgår jag ifrån att testamentet är giltigt.

Det finns inget krav på att registrera testamentet någonstans utan kan förvaras där testatorn önskar. Men det kan vara viktigt att tänka på att det förvaras på ett ställe som minskar risken för att det försvinner eller att någon förfalskar det. Exempel på en säker plats kan vara ett kassa- eller säkerhetsskåp. Idag finns det också privata aktörer som tillhandahåller testamentsförvaring. Varför det är så viktigt med förvaret av ett testamente är för att det är en värdefull handling.

Undanhållande av testamentet
Man har en skyldighet att visa upp ett testamente man vet om. Det är inte ditt beslut att ta fram det eller ej, utan det är den bortgångnas önskan som är det viktiga. Ett testamente utgör en personens vilja vilket skall respekteras. Man ser allvarligt på när folk undanhåller ett testamente och i 15 kap 4 § i Ärvdabalken har man skapat en skyddsregel för testatorn. Detta innebär att man kan bli av med sitt arv om man underhåller ett testamente. I ditt fall förstår jag det som att detta inte påverkar dig, då du ändå inte kommer ärva något.

Det finns dock en annan risk, att undanhålla ett testamente har i tingsrätten dömts till en brottslig handling. Man kan nämligen dömas till exempelvis "hindrande av urkunds bevisfunktion" (14 kap. 4 § Brottsbalken). Straffet för detta brott är allt från böter till fängelse i upp till 2 år. Lagen gör inte heller någon skillnad på om det är till för- eller nackdel för den som undanhåller testamentet, så det spelar ingen roll om du ej påverkas ekonomiskt.

Sammanfattningsvis
Jag skulle rekommendera dig uppge att det finns ett testamente då det kan vara olagligt att undanhålla sådan information. Jag förstår att du kanske av olika anledningar inte vill sköta vissa saker kring dödsfallet, men då skulle jag i stället föreslå kommunikation om det med andra närstående för att dela på ansvaret eller ta hjälp av exempelvis en jurist.

Du kan boka en tid med en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar

Beatrice KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning