Får man tömma ett dödsbo på tillgångar innan en bouppteckning?

Hej

Om ens far gått bort får man då tömma lägenheten innan bouppteckning och arvsändring är klart ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt kring dödsboet

När en person avlider bildas ett dödsbo som är en egen juridisk person. Denna juridiska person har juridiskt sett äganderätten till all kvarlåtenskap som ska med i bouppteckningen inför bodelningen. Det innebär således att de som är efterlevande, dvs de som har arvsrätt är dödsbodelägare i dödsboet och har i uppdrag att förvalta egendomen tillsammans enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken tills dess att bodelningen och arvsskiftet är klart. Arvingar har således ingen rätt att ta egendom från boet eller likvida medel från bankkonton innan bodelningen är avslutad. Om det är flera dödsbodelägare får man inte köpa/sälja egendom utan de andra dödsbodelägarnas vetskap.

Det bör dock noteras att om din mor lever och var gift med din far kommer hon vara ensam dödsbodelägare på grund av efterlevande makes arvsrätt enligt 3 kap. 1 § äktenskapsbalken, om inte testamente finns. Det innebär att den avlidnes barn endast har efterarvsrätt och är således inte dödsbodelägare.

Vad händer om man tar egendom från dödsboet?

Huvudregeln vid bouppteckningen är att alla tillgångar (och skulder) som den avlidne lämnat efter sig ska med i bouppteckningen enligt 20 kap. 4 § ärvdabalken. Den av dem som vårdar boet som har bäst kännedom om vad som tillhör boet ska lämna uppgifter till bouppteckningen. Denna person kallas för bouppgivare och ska på bouppteckningshandlingen teckna försäkran på heder och samvete att det som uppgetts på bouppteckningen är sanningsenligt och inga uppgifter har utelämnats enligt 20 kap. 6 §ärvdabalken. Denna bouppteckning ska sedan skickas till Skatteverket för registrering enligt 20 kap. 8 § ärvdabalken. Konsekvensen av att man ljuger om tillgångarna i bouppteckningen eller förflyttar tillgångarna innan en bouppteckning är att man kan bli stämd för bedrägeri och/eller förskingring av egendomen. Det kan även bli så att den arvinge som tagit egendomen ur boet måste återbära egendomen eller ersätta dess värde enligt 18 kap. 6 § ärvdabalken. Det ses alltså allvarligt på om man tar saker från ett dödsbo innan bouppteckning, bodelning och arvskifte. Detta kan leda till en kostsam tvist och är således inte att rekommendera. Mitt råd till dig att vänta med att ta egendomen för att slippa hamna i en situation som riskerar att bli besvärlig särskilt om flera dödsbodelägare är inblandade.

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-MorinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”