Får man ta med sig ett gemensamt barn utomlands, utan medgivande?

2019-09-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Jag är svensk och har barn med en kvinna från Thailand. Jag och min son är svenska medborgare och mamman har thailändskt medborgarskap. Vi är sambos med delad vårdnad. Om vi skulle separera och mamman flyttar tillbaka till Thailand. Kan hon då ta med sig våran son utan mitt medgivande?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn besvaras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap. 11 § har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna har delad vårdnad ska de fatta beslut tillsammans. Vidare framgår av paragrafen att vårdnadshavare i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Det har alltså olika betydelse vad en femåring respektive en femtonåring vill göra.


Det finns vissa undantag från huvudregeln om att beslut ska fattas tillsammans, t.ex. om den ena vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i ett beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp. I sådana fall får den andra föräldern själv besluta om något. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

Ju mer betydelsefullt ett beslut är, desto viktigare är det att föräldrarna fattar det tillsammans. Då det är ett mycket långt avstånd mellan Sverige och Thailand så skulle det omöjliggöra att barnet kan bo växelvis hos er. Det är dessutom mycket avgörande för såväl skolgång som bosättning och får därmed betraktas som ett beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. Med andra ord krävs ditt medgivande för att hon ska kunna ta med sig er son till Thailand.

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
H16allå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-28 09:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3384)
2019-10-18 Är det lagligt att mina barn ger mig penninggåvor?
2019-10-10 Hur skall jag få min ex-flickvän att flytta ut från min lägenhet?
2019-10-08 Villkor för dold samäganderätt till fritidsbostad
2019-10-05 Vad händer med en avliden persons konton på sociala medier?

Alla besvarade frågor (73804)