Får man skilja sig utan att den andra maken vill det?

Hej Jag undrar hur det går med skilsmässan om ena inte går med på det. Vi har inga minderåriga barn. Vad händer om ena inte går med på att sälja huset? Varit gifta i 44 år. Hur blir det med bodelningen? Hur blir det besparingar som man har på kontot? Med vänlig hälsning/Fariba Badiee

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig? 

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar frågor om äktenskapsskillnad och bodelning. 

Vad gäller om bara en make vill skilja sig? 

Huvudregeln är att om båda makar vill skilja sig och om de inte har några barn, så ska äktenskapet upplösas utan någon betänketid (5:1 ÄktB). När domen om äktenskapsskillnad börjar gälla, så är äktenskapet officiellt upplöst (5:6 ÄktB). Vill bara en av makarna skilja sig, så har den andra maken rätt till äktenskapsskillnad efter en betänketid (5:2 ÄktB). Betänketiden om minst sex månader börjar så fort en make ansöker om äktenskapsskillnad hos domstolen, och efter att sex månader har gått måste maken slutligen säga att maken vill skilja sig (5:3 ÄktB). I ditt fall gäller att du får skilja dig, men att du antagligen kommer vänta i minst sex månader, om din make inte vill skilja sig. Här kan du läsa en kortare guide från Sveriges domstolar om äktenskapsskillnad där du även kan hitta ansökningsblanketter till äktenskapsskillnad (se här).   

Vem får bo kvar i hemmet under en skilsmässa? 

Domstolen får även besluta om att ge en av er en rätt att stanna kvar i hemmet under skilsmässans gång, det vill säga en kvarsittningsrätt. En sådan rätt ger maken rätt att bo kvar i hemmet till dess att en bodelning har skett (14:7 ÄktB). Domstolen tar hänsyn till vem som har mest behov av hemmet och tittar på bland annat makarnas ekonomi, hälsotillstånd med mera.

Hur blir det med bodelningen?

Makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom en bodelning när äktenskapet upplöses (9:1 ÄktB). Bodelningen ska göras utifrån tidpunkten när en ansökan om äktenskapsskillnad skickas till domstolen (9:2 ÄktB). Bodelningen ska också göras av makarna gemensamt (9:5 ÄktB), men om makarna inte kan komma överens om hur bodelningen ska göras kan makarna anlita en bodelningsförrättare som tar hand om bodelningen (9:7 ÄktB). Det är då makarna som ska betala för förrättaren gemensamt, men kan makarna inte betala på grund av ekonomin får de ansöka om ersättningsgaranti hos domstolen (se här). 

Egendom som ska delas är giftorättsgods (10:1 ÄktB), vilket är all egendom som makarna äger, om egendomen inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Även om din make skulle äga hela huset kommer han eller hon vara tvungen att betala hälften av husets värde till dig vid en bodelning, om huset är giftorättsgods. Personliga saker som kläder och presenter ska dock inte delas (10:2 ÄktB). 

Rent konkret går en bodelning till genom att värdet på all egendom som är giftorättsgods kommer att läggas ihop (11:1 ÄktB), skulderna kommer att dras av (11:2 ÄktB) och värdena ska då läggas ihop och delas lika mellan er (11:3 ÄktB). Därefter får var och en av er bestämma vilken egendom som ni vill ha och den som äger saken får bestämma om han eller hon vill ha saken (11:7 ÄktB). I så fall ska den som tar egendomen betala hälften av dess värde till den andra maken (11:9 ÄktB). Anledningen till att reglerna om fördelning av egendom ser ut så är att varje make får bestämma över den egendom han eller hon äger (1:3 ÄktB).

Hur det bli med huset och besparingarna? 

Om din make exempelvis äger huset själv har han eller hon rätt att behålla huset och inte sälja det, men då måste maken betala hälften av värdet på huset till dig, så länge huset också är giftorättsgods. Äger ni båda hälften av huset, så får ni bestämma om någon ska överta huset och betala den andra eller om huset ska säljas. Om ni kommer överens om att din make ska få huset behöver han inte sälja det, men om du skulle få huset och du vill sälja huset medan din make inte vill det, så får du sälja huset utan din makes samtycke (7:8 ÄktB). Därför bör det inte bli något problem med huset. 

När det kommer till besparingarna på era konton kommer dessa även att delas lika mellan er, så länge pengarna är giftorättsgods. Om din make exempelvis har 1 miljon kronor och du har 100 000 kronor, så har ni tillsammans 1,1 miljon kronor och detta belopp ska delas lika mellan er, det vill säga att var och en av er får 550 000 kronor efter bodelningen. 

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis gäller att om en make inte vill skilja sig, så kommer du ha en betänketid om minst sex månader från och med att du ansöker om äktenskapsskillnad och därefter kommer äktenskapet att vara upplöst. Er egendom ska därefter fördelas genom bodelning och vid oenighet kan du eller ni båda två ansöka om en bodelningsförrättare som tar hand om bodelningen åt er. Allt giftorättsgods ska delas lika mellan er och då tar man värdena på er saker och drar av skulderna för att sedan dela värdet på den samlade egendomen lika mellan er. Slutligen ska sakerna också fördelas och var och en av er få ta den egendom ni själv äger och betala den andra den andel som personen har rätt till så att ingen missgynnas. Vad gäller huset kommer du att få hälften av dess värde på något sätt. Likaså kommer era besparingar att delas lika. Om ni inte kan enas skulle jag rekommendera dig att anlita en bodelningsförrättare, om du väljer att skilja dig.  

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”