Får man sälja en samägd bil utan den andra ägarens samtycke?

2016-12-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vi är giftaPå väg att skiljasVi har tillsammans köpt en bil.Nu vill en av oss inte ha den kvar.Den andre är beredd köpa loss bilen - betala/ta över lån.Det vill inte den andre.Vill sälja till sin son istället ( inte gemensam son)Får man göra så mot den Andres vilja.Dessutom behålla hela försäljningssumma själv?Betala av på sina privata skulder?Om inte? Enligt vilken lag, paragrafPS polsk medborgareTack på förhandThomas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Under ett äktenskap råder varje make över sin egen egendom, detta innebär att om du köper en bil kan du också sälja bilen när du vill enligt 1 kap 3 § äktenskapsbalken(ÄktB), här. Det blir dock skillnad om makarna ansöker om äktenskapsskillnad(skilsmässa). Egendomen kommer då att vara giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, här, makarnas skulder ska därefter dras av från deras del av giftorättsgodset, här, och sedan ska de båda makarnas giftorättsgods läggas ihop och delas på hälften, här. Makarna har en redovisningsplikt från det att äktenskapsskillnad har väckts fram till bodelningen enligt 9 kap 3 § ÄktB, här. Den innebär att makarna måste kunna visa hur egendomsförhållandena har ändrats, ökat eller minskat, fram till bodelningen för att försäkra att någon egendom inte undanhålls från den andra maken. Om bilen skulle säljas under denna tid så kommer alltså maken att behöva redovisa vinsten från försäljningen för att den på ett korrekt sätt fördelas i den kommande bodelningen.

Så som jag förstår dig är ni dock fortfarande gifta men står inför beslutet att skilja er, vilket innebär att ni inte ansökt om äktenskapsskillnad än? Under dessa förutsättningar är äktenskapet fortfarande pågående vilket innebär att någon redovisningsplikt inte finns. Bilen ni har köpt tillsammans är en samägd egendom och den lag som då aktualiseras är lagen om samäganderätt, här. I den regleras vad som gäller när det finns fler än en ägare till en lös sak eller fastighet, i ert fall äger ni tillsammans en bil och således blir lagen tillämplig. Enligt denna lags 2 §, här, krävs båda ägarnas samtycke för att förfoga över egendomen i dess helhet. Detta innebär motsatsvis att en ägare har rätt att förfoga fritt över sin andel genom att t.ex. sälja den utan den andra ägarens samtycke. Skillnaden ligger alltså i att en av ägarna inte har rätt att sälja hela bilen men att denne har rätt att sälja sin del av den, dvs. 50 % av bilen. Således får maken i din fråga inte sälja bilen till sin son utan den andras samtycke.

Om maken ändå skulle sälja bilen kan detta räknas som ett brott enligt 8 kap brottsbalken(BrB), här, mest troligt brottet stöld. För att det ska räknas som stöld krävs att rekvisiten i 8 kap 1 § BrB, här, är uppfyllda. Personen måste olovligen taga vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det och tillgreppet måste innebär skada för att personen ska kunna dömas för stöld. Jag anser att dessa rekvisit skulle vara uppfyllda om bilen skulle säljas utan den andra ägarens samtycke.

I 8 kap 13 § BrB, här, framgår att en make själv måste ange brottet till åtal eller att det är påkallat ur allmän synpunkt för att åklagaren ska kunna väcka åtal.

Sammanfattningsvis, nej den andra maken får inte sälja bilen utan samtycke från bilens andra ägare. Hen får dock sälja sin andel av bilen. Att sälja bilen i alla fall kan utgöra ett brottsligt förfarande och om rekvisiten är uppfyllda så kan det räknas som stöld.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (985)
2020-12-04 Räknas ens civilstånd fortfarande som "gift" när man ansökt om skilsmässa och har betänketid?
2020-12-03 Kan jag skilja mig i Sverige om jag är bosatt utomlands men är svensk medborgare?
2020-12-03 Vad har jag rätt till vid skilsmässa?
2020-12-01 Kan min f.d. hustru ha rätt till mitt hus?

Alla besvarade frågor (86911)