FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/06/2022

Får man meddelande om när villkorlig dom är färdigtjänad?

Jag vart dömd till villkorligt 7 sep 2020. Får man någe medelande när ens 2 års prövotid tar slut eller skall man bara ha det i minne själv?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad jag förstår det som blev du dömd till villkorlig dom. Precis som du skriver har den som dömts till villkorlig dom en prövotid under två år. Prövotiden räknas från den dag rättens avgörande i vad angår påföljd för brottet genom nöjdförklaring eller i annat fall från den dagen domen vinner laga kraft, det vill säga den dagen när tiden för överklagande gått ut, (27 kap. 3 § brottsbalken).

Det finns dock inga specifika regler gällande underrättelse av när påföljden är färdigtjänad. Jag skulle däremot tro att Kriminalvården underrättar dig när den villkorliga domen är färdigtjänad. I annat fall får du hålla koll på det själv med hänvisning till ovan information om beräkningen av prövotiden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar, 

Alexandra MadsenRådgivare