Får man lämna sitt uppdrag i en ideell förening när som helst?

2020-11-29 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Vi är 3 personer som skapat en ideell förening och nu tyvärr har vi hamnat i en dispyt sinsemellan. Jag som sekreterare vill lämna mitt uppdrag under min mandat period. Det blev inte alls som jag tänkt mig och jag trivs inte längre i min roll. Det har blivit för mycket tjafs och vi är oense om så mkt. Kruxet är oxå att ordförande i denna föreningen känner samma sak och vill oxå avgå. Vår kassör och vår revisor vägrar i stort sett att gå med på vårt utträde och hävdar hit och dit med en massa klausuler och paragrafer. Min fråga är om det verkligen inte ska vara möjligt för oss att träda ur?Styrelsen består av:Ordförande: vald för 1 årSekreterare: vald för 2 årKassör: vald för 2 årRevisor: Suppleant: vald för 1 årDet finns alltså bara 1 suppleant, men 2 st som vill lämna styrelsen. Föreningen skapades för mindre än 1 år sedan, feb. 2020Vore så tacksam om ni kunde hjälpa mig med detta <3Kan skicka våra stadgar senare om ni behöver dem, med de tillåts inte att skicka med så mkt text i detta dokument ;)Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Vad styr en ideell förening?

En ideell förening ska antingen ha ett ideellt ändamål eller bedriva ideell verksamhet. Ett ideellt ändamål föreligger om det inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En ideell förenings ekonomiska överskott ska användas till att finansiera dess verksamhet. Ideella föreningar regleras inte i svensk rätt. Istället är det, som du är inne på, föreningens stadgar som reglerar vad hur föreningen ska skötas och hur beslut ska fattas. Täcks inte en viss fundering av stadgarna får man istället tittat på föreningens praxis, det vill säga hur föreningen tidigare löst liknande problem. Vägledning kan även hämtas från god föreningssed och i vissa fall domstolspraxis.

Några krav och skyldigheter för revisorer

Du skriver att även föreningens revisor motsätter sig ert utträde ur föreningen. En revisor ska vara auktoriserad och måste följa god revisorssed när hen utför sitt arbete. (19 § revisorslagen) En revisor har också en skyldighet att agera opartiskt, självständigt och förhålla sig objektiv. (20 § revisorslagen) För att bli en auktoriserad revisor måste en del krav vara uppfyllda, bland annat uppställs krav på både utbildning och erfarenhet. (4 § revisorslagen) Revisorer är oftast inte jurister från början, men de brukar följaktligen ha mycket goda kunskaper i det som rör deras arbete. Det vore därför intressant att veta på vilken grund revisorn motsatt sig att ni lämnar föreningen.

Sammanfattning och råd

Frågan om hur och när man kan lämna ett uppdrag i en ideell förening regleras alltså inte uttryckligen i svensk lag. För att kunna besvara din fråga korrekt behöver vi dels se föreningens stadgar och dels veta vilka klausuler och paragrafer som kassören, och i synnerhet revisorn, hänvisat till. Mitt råd är därför att du kontaktar en av Lawlines duktiga jurister och bokar en tid för mer personlig rådgivning där ni tillsammans kan gå igenom stadgarna och titta på dina möjligheter att lämna föreningen i förtid.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (496)
2021-04-18 Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?
2021-04-14 Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening
2021-03-29 Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?

Alla besvarade frågor (91357)