Får man hota med att slänga ut någon ur den gemensamma bostaden m.m.

2020-11-30 i Bodelning
FRÅGA
Om man har en fru, som äger både hela bostaden och har full vårdnad av våran ca 4 månader gamla dotter trots att vi är sambos, använder sig av hot att ta detta ifrån mig ungefär en gång i månaden för att få sin vilja igenom. En teknik hon använder för att tvinga mig göra som hon vill, när det passar henne. Hon är efter våra 5+ år ihop väl medveten om mina grova psykiska problem, och vet mycket väl hur extremt hårt det drabbar mig i allt mellan veckor och månader efter då jag måste leva i konstant rädsla och oro att förlora allt om jag inte lyder. För det är oerhört stressande och väldigt grovt kränkande. Känns inte som något man rimligen får göra, det är ju helt klart allvarliga härskartekniker hon använder sig av, och dom är alltid obefogade. Är det brottsligt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har lite svårt att uppfatta din fråga men tolkar det som att du undrar ifall det är brottsligt för en sambo eller maka att hota med att ta ifrån dig det gemensamma boendet eller att vid ensam vårdnad hindra dig från att träffa ditt barn.

Det är inte brottsligt att "hota" med skilsmässa eller att avsluta ett samboförhållande och därmed separera. Eftersom du inte har vårdnaden kan inte heller rubriceringen egenmäktighet med barn aktualiseras om vårdnadshavaren vägrar dig att träffa ert gemensamma barn. Däremot finns det andra regleringar som aktualiseras när det kommer till boendet och din rätt att få träffa ditt barn.

Gemensam bostad vid äktenskapsskillnad

Vid en äktenskapsskillnad kommer den gemensamma bostaden precis som allt annat giftorättens att inga i bodelningen, såvida den inte är enskild egendom (9:1, 10:1, 7:1 äktenskapsbalken).

Vem som får bo kvar i bostaden bestäms genom en behovs och skälighetsbedömning. Har man vårdnaden om ett barn talar detta för att man ska få bo kvar i bostaden men en individuell samlad bedömning görs i det enskilda fallet. Även om bostaden genom äktenskapsförord är den ena makens enskilda egendom hindrar det inte att bostaden tillfaller maken med större behov, så länge inte bostaden har givits i gåva eller testamente med föreskrift som enskild egendom (11 kap. 8 § äktenskapsbalken).

Gemensam bostad vid upplösande av samboförhållande

Är ni inte gifta utan sambor sker en bodelning om någon av er begär det (8 § sambolagen). Gemensam bostad och bohag som har förvärvats under samboförhållandet ingår i bodelningen (3 § sambolagen).

Undantag från att en bostad ska ingå i samboegendomen är om den har förvärvats genom arv, gåva av någon annan än sambon eller testamente med föreskrift om att vara enskild egendom (4 § sambolagen). En bostad som huvudsakligen används för fritidsändamål ingår inte heller i bodelningen (7 § sambolagen).

Även vid ett upplösande av ett samboförhållande görs en skälighetsbedömning om övertagande av bostaden likt behovsprövningen som görs under en äktenskapsskillnad (16 § 2 st. sambolagen)

Barnets rätt att träffa båda föräldrarna när de inte bor ihop

Huvudregeln är att det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken), det betyder att barnet ska få träffa även den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Detta kallas för att man har rätt till umgänge. Försöker en vårdnadshavare utan en godtagbar anledning hindra barnet från att träffa den andra föräldern talar detta för att vårdnadsfrågan bör ändras. Du kan få umgänget fastställt i rätten om ni inte själva eller genom samarbetssamtal hos familjerätten i er kommun kan komma överens om hur umgänget ska se ut (6 kap. 15 a § föräldrabalken).

Sammanfattning

Det är inte brottsligt att "hota" med en äktenskapsskillnad eller att avsluta ett samboförhållande. Däremot kommer bostaden beroende på om ni är gifta eller sambor eventuellt ingå i bodelningen. Oavsett om du har vårdnaden eller inte har du rätt till umgänge med din dotter, försöker vårdnadshavaren hindra er från att träffas pekar detta på att vårdnaden bör ändras.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91363)