Får man göra avdrag för skulder till CSN vid bodelning?

2021-01-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hur gör man vid en skilsmässa om ena makan har ett lån hos CSN för studierSka det oxå delas lika? Lånet togs efter vi gift oss
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer, förutom att svara på själva frågan, även gå igenom stegen för bodelning eftersom det gör det lättare att förstå hur detta hanteras.

Vad ingår i bodelning?

Vid skilsmässa ska man göra en bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) och i bodelningen ingår båda makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Till giftorättsgodset tillhör enligt 7 kap. 1 § ÄktB allt som inte har gjorts till enskild egendom, vad enskild egendom är går att läsa i 7 kap. 2 § ÄktB (bland annat egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord, arv eller testamente).

Hur hanteras skulder vid bodelning?

Med detta utrett kan vi titta på vad som händer vid en bodelning. Först beräknar man makarnas andelar i boet enligt 11 kap. 1 § ÄktB. Vid en sådan beräkning får vardera make göra avdrag för sina skulder från giftorättsgodset enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Ett undantag till detta är att avdrag inte ska göras för skulder som härrör till eventuell enskild egendom, exempelvis ett lån på en sommarstuga som gjort till enskild egendom, under förutsättning att dessa skulder kan täckas av den enskilda egendomen. Inte heller ska avdrag göras för sådana personliga rättigheter som avses i 10 kap. 3 § ÄktB.

Kommer CSN skulden att räknas in?

Din fråga handlar om ifall en CSN skuld är en sådan skuld som man får göra avdrag från giftorättsgodset för. En CSN skuld räknas varken som att den härrör från enskild egendom eller som en personlig rättighet inom ramen för 10 kap. 3 § ÄktB och ska därför tas upp som en skuld vid bodelningen. Det finns alltså inga specialregler för studieskulder och det spelar ingen roll om skulden har uppkommit innan eller efter giftermålet.

Räkneexempel

När man gjort avdrag för skulder kommer det sammanlagda giftorättsgodset att delas lika mellan de båda makarna, som får hälften var enligt 11 kap. 3 § ÄktB. För lättare förståelse av detta gör jag ett fiktivt exempel där jag utgår ifrån att ingen enskild egendom finns:

Make 1 har giftorättsgods om 500 000 kr och skulder från ett billån om 100 000 kr.

Make 2 har giftorättsgods om 100 000 kr och en CSN skuld om 200 000 kr.

Både make 1 och make 2 får dra av sina skulder från giftorättsgodset. Make 1 kommer då ha giftorättsgods om totalt 400 000 kr. Make 2 har mer skulder än giftorättsgods och det totala giftorättsgodset för make 2 kommer då sättas till 0 kr (inte -100 000 kr!). Den kvarvarande summan om 400 000 kr ska sedan delas lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB, vilket innebär att make 1 ska ge 200 000 kr till make 2.

Slutsats

CSN skulder är varken förknippade med enskild egendom eller ses som en personlig rättighet, därför görs avdrag för CSN skulder vid bodelning. Detta betyder inte att skulden delas lika rakt av utan det beror på hur stor andel giftorättsgods som finns i övrigt och hur stora skulder den andra maken har.

Jag hoppas att du blev hjälpt av detta svar. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98541)