Får man göra avdrag för skulder till CSN vid bodelning?

Hur gör man vid en skilsmässa om ena makan har ett lån hos CSN för studier

Ska det oxå delas lika? Lånet togs efter vi gift oss

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer, förutom att svara på själva frågan, även gå igenom stegen för bodelning eftersom det gör det lättare att förstå hur detta hanteras.

Vad ingår i bodelning?

Vid skilsmässa ska man göra en bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) och i bodelningen ingår båda makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Till giftorättsgodset tillhör enligt 7 kap. 1 § ÄktB allt som inte har gjorts till enskild egendom, vad enskild egendom är går att läsa i 7 kap. 2 § ÄktB (bland annat egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord, arv eller testamente).

Hur hanteras skulder vid bodelning?

Med detta utrett kan vi titta på vad som händer vid en bodelning. Först beräknar man makarnas andelar i boet enligt 11 kap. 1 § ÄktB. Vid en sådan beräkning får vardera make göra avdrag för sina skulder från giftorättsgodset enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Ett undantag till detta är att avdrag inte ska göras för skulder som härrör till eventuell enskild egendom, exempelvis ett lån på en sommarstuga som gjort till enskild egendom, under förutsättning att dessa skulder kan täckas av den enskilda egendomen. Inte heller ska avdrag göras för sådana personliga rättigheter som avses i 10 kap. 3 § ÄktB.

Kommer CSN skulden att räknas in?

Din fråga handlar om ifall en CSN skuld är en sådan skuld som man får göra avdrag från giftorättsgodset för. En CSN skuld räknas varken som att den härrör från enskild egendom eller som en personlig rättighet inom ramen för 10 kap. 3 § ÄktB och ska därför tas upp som en skuld vid bodelningen. Det finns alltså inga specialregler för studieskulder och det spelar ingen roll om skulden har uppkommit innan eller efter giftermålet.

Räkneexempel

När man gjort avdrag för skulder kommer det sammanlagda giftorättsgodset att delas lika mellan de båda makarna, som får hälften var enligt 11 kap. 3 § ÄktB. För lättare förståelse av detta gör jag ett fiktivt exempel där jag utgår ifrån att ingen enskild egendom finns:

Make 1 har giftorättsgods om 500 000 kr och skulder från ett billån om 100 000 kr.

Make 2 har giftorättsgods om 100 000 kr och en CSN skuld om 200 000 kr.

Både make 1 och make 2 får dra av sina skulder från giftorättsgodset. Make 1 kommer då ha giftorättsgods om totalt 400 000 kr. Make 2 har mer skulder än giftorättsgods och det totala giftorättsgodset för make 2 kommer då sättas till 0 kr (inte -100 000 kr!). Den kvarvarande summan om 400 000 kr ska sedan delas lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB, vilket innebär att make 1 ska ge 200 000 kr till make 2.

Slutsats

CSN skulder är varken förknippade med enskild egendom eller ses som en personlig rättighet, därför görs avdrag för CSN skulder vid bodelning. Detta betyder inte att skulden delas lika rakt av utan det beror på hur stor andel giftorättsgods som finns i övrigt och hur stora skulder den andra maken har.


Jag hoppas att du blev hjälpt av detta svar. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”