Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?

Hej Lawline,

Jag har en fråga angående efterarv. En vän till mig var omgift och den fru som han var omgift med dog för en tid sedan. De hade Inga gemensamma barn utan maken hade två barn från tidigare äktenskap och frun, som han var omgift med, hade 2 barn från ett tidigare äktenskap. Enligt testamentet skulle maken ärva sin hustru med fri förfoganderätt. Särkullsbarnen ( Fruns barn ) fick enligt lag ut sin laglott vid arvsskiftet efter sin mamma och resterande del disponeras med fri förfoganderätt av maken. Efterarvskvoten sattes till 2/5.

Nu till min fråga. Maken har en bra pension och vill nu under sin återstående livstid ta delar av pensionen och ge till sina egna barnbarn ( från första äktenskapet ), dels med en utbetalning månadsvis på ca 2000 kronor/ barnbarn samt ge generösa gåvor vid jul och födelsedagar ( ca 7000 kr per gång ).

Får maken göra vad han vill med sin pension ( även ge bort till de egna barnbarnen ) eller kan efterarvingarna hävda att även de pengar som han gett bort av sin pension skall betalas tillbaka och räknas in vid efterarvet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om maken får fritt förfoga över sin egendom och om bröstarvingarna kan hävda att de pengar som maken har gett bort skall räknas in vid efterarvet.

Som huvudregel gäller att man är fri att förfoga över den egendom man äger på det sätt man önskar. Dock så får man inte lov att väsentligt minska sin egendom under sådana omständigheter att det är att likställa med testamente och därmed minska sin kvarlåtenskap vilket leder till en betydligt mindre laglott för barnet än vad denne egentligen skulle erhålla. Regeln om detta kallas för det förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § ÄB). 7:4 ÄB är alltså en skyddsregel endast för bröstarvingar som får ett laglottsskydd och gäller endast gåvor som givits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att de till syftet är att jämställa med testamente. Regeln ger inte full kompensation utan hälften eftersom det är ett laglottsskydd, men regeln är ändå stark eftersom man beaktar värdet vid arvskiftet och det finns en återbäringsskyldighet.

Om samtliga omständigheter ligger för handen enligt ovanstående ska de givna utbetalningarnas- och gåvornas värde räknas in i kvarlåtenskapen som fiktiva värde så att laglotten kan beräknas utifrån vad värdet på egendomen hade varit om utbetalningen/gåvan ej hade givits. Om man vill göra gällande att det skett gåvor som inskränkt laglotten och som är att likställa med testamente måste man väcka talan om det inom ett år från det att bouppteckningen avslutades (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Sammanfattningsvis: Under tiden man lever är huvudregeln att man är fri att förfoga över sin egendom på vilket sätt man vill. Man kan exempelvis sälja, köpa eller ge bort gåvor av det som man äger. Det finns dock undantag till det. Om man ger bort gåvor på ett sådant sätt att det är att likställa med testamente kan bröstarvingen som anser sig drabbad av att gåvorna givits väcka talan och åberopa det förstärkta laglottsskyddet. Det centrala för bedömningen om det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras är huruvida gåvorna varit att likställa med testamente eller ej och om man kan påvisa att givaren haft för avsikt att ordna successionen genom gåvorna.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maryam NaqqarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000