Får man ge bort en fastighet så att arvingarna inte ärver det?

2019-11-30 i Laglott
FRÅGA
Hej, min farmor gick bort i somras. Jag och mina syskon är de enda bröstarvingarna. Dock skrev farmor ett testamente där hon gav bort sommarstugan till sin halvsyster, sin lägenhet och lösöre till en bekant till henne. Det var allt hon ägde (en sommarstuga, en lägenhet och lösöre). Alltså hon vill inte att vi får något. Dock har vi krävt att få får laglott. Det har nu kommit fram att hon för ett år sedan gav bort sommarstugan till hennes halvsysters ena barn. Därav har denna inte alls tagits med i bouppteckningen, och den advokat vi har vill inte ta tag i det (värdera sommarstugan och se om vår laglott borde vara en del av den).Det vi undrar är, kan det bli laglottskränkning? Vi anser att sommarstugan är en stor del av hennes arv och är tveksamma om man får ge bort fastigheter på det sättet. Den advokat vi har är som sagt bara intresserad av bouppteckningen och vi vet inte hur vi ska gå vidare. Vad tror ni om situationen? Har vi rätt att få en del av sommarstugan och hur gör vi för att komma fram till det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till arv och laglott

Bröstarvingar har som du är inne på rätt att ta arv (2 kap. 1 § ärvdabalken). I avsaknad av testamente delar de lika på arvet. Den delen kallas för arvslott. Även om ett testamente upprättas har bröstarvingarna rätt till sin laglott (7 kap. 3 § ärvdabalken). Laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Det får som konsekvens att din farmor bara har rätt att testamentera bort halva sin kvarlåtenskap. Den andra halvan skyddas av eran laglott.

Om mer har testamenterats bort behöver bröstarvingarna för att få ut hela sin laglott begära jämkning av testamentet. Det ska göras inom sex månader (7 kap. 3 § ärvdabalken).

Förstärkta laglottsskyddet

Jämkningen gäller bara det som testamenterats bort. Vad en person gör med sin egendom under sin livstid är upp till den. Att ge bort gåvor är alltså inte något som strider mot arvsrätten. Det får man göra.

Det finns dock två stora undantag. Det ena skulle kunna bli aktuellt i ert fall och kallas för det förstärkta laglottsskyddet. Det handlar om sådana gåvor som givits under sådana förhållanden att det är att likställa med testamente. Värdet på gåvan ska då räknas in i kvarlåtenskapen, som om det inte getts bort. Finns det inte egendom kvar i kvarlåtenskapen för att täcka laglotten kan jämkning begäras på gåvan. Gåvan ska då antingen återbäras eller ersättas av den som mottagit den (7 kap. 4 § ärvdabalken). På så sätt kan bröstarvingarna få ut sin laglott.

Förhållanden som är att likställa med testamente kan uppkomma i olika situationer. Av din fråga framgår inte under vilka förhållanden som din farmor gett bort fastigheten. Utgångspunkten för bedömningen är att avsikten med gåvan ska ha varit att fördela sin kvarlåtenskap. Exempel på när situationen är aktuell är när egendom ges bort på dödsbädden eller då personen trodde att döden var nära förestående. Det verkar inte vara för handen i ert fall. Ett annat är om egendom ges bort men får fortsätta nyttjas fram till personens död. T.ex. om er farmor gett bort sommarstugan men förbehållit sig rätten att nyttja den fullt ut fram till sin död. De praktiska konsekvenserna i båda dessa fallen blir väldigt lika ett testamente.

I ert fall har er farmor dessutom testamenterat bort sommarstugan till halvsystern. Det talar för att hon velat fördela den delen av kvarlåtenskapen till halvsystern. Jag tycker dock inte att det är tillräckligt för att visa på att gåvan egentligen var ett sätt att fördela kvarlåtenskapen, vilket gör det förstärkta laglottsskyddet aktuellt. Kanske finns det dock fler omständigheter som kan tala för att så är fallet. En gåva av fastighet måste ske skriftligen. Kanske skrevs någonting i gåvobrevet som kan tyda på att det egentligen rörde sig om ett fördelande av kvarlåtenskap.

Ogiltighetsförklara gåvan

Blir det inte aktuellt är era möjligheter att få del av sommarstugan i princip uttömda. En långsökt möjlighet är att angripa själva gåvan och att den skulle vara ogiltig. För det behöver man hitta en ogiltighetsgrund. Exempel på sådan är att det skett under tvång eller att din farmor haft en psykisk störning vid tillfället. Jag har ingen information om under vilka omständigheter gåvan skedde men generellt är det ovanligt. Ett annat krav på en gåva av fastighet är att det skett skriftligen.

Sammanfattningsvis kan sägas att ni har rätt att kräva ut er laglott. Era laglotter tillsammans är er farmors kvarlåtenskap delat på två. Som jag förstår det är hennes kvarlåtenskap lägenheten och lösöret. När det kommer till sommarstugan kan den räkans in i kvarlåtenskapen om den getts bort på ett sätt som är att likställa med testamente. I annat fall har din farmor rätt att ge bort sin egendom till vem hon vill. Utifrån informationen i din fråga kan jag inte ge dig något svar på om det kan bli aktuellt. Skulle det inte bli aktuellt är era chanser att få sommarstugan mycket små.

Jag hoppas att mitt svar hjälper dig att bilda dig en uppfattning om hur laglottsskyddet fungerar och hur era chanser ser ut. Vill du ha ett konkretare svar behöver du ställa en ny fråga där du förtydligar under vilka omständigheterna som sommarhuset gavs bort.

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81721)