FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/05/2020

Får man förvara hund i bil på natten?

Hejsan! Finns det någon lag på att man inte får förvara sin hund i bilen över natten?

Hunden sitter då ensam i en bil i ca 10 timmar utan någon uppsyn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är nej, det finns ingen lag som säger något om hur länge man får förvara en hund i en bil. Däremot finns det bestämmelser i lagar, och i riktlinjer från jordbruksverket som kan vara vägledande.

De lagar som är relevanta är 16 kap. 13 § brottsbalken, som straffbelägger djurplågeri, samt 9 kap djurskyddslagen.

Vad 16 kap. 13 § brottsbalken säger är att om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, så gör man sig skyldig till djurplågeri. Även om det inte i lagens mening är frågan djurplågeri kan annat medföra att ett visst agerande är förbjudet.

Utan att vara expert på hundar skulle jag kunna tänka mig att en hund som är fast i en bil riskerar att utsättas för sådan vanvård som förutsätts för djurplågeri i lagens mening. Även jordbruksverkets föreskrifter skulle kunna förbjuda att en hund får sitta i en bil en hel natt (även om kravet för djurplågeri inte har uppnåtts). Att sitta i en bil en hel natt utan sin ägare kan sannolikt göra en hund stressad. Det särskilt om det går människor eller andra djur i närheten.

En bil måste såklart vara i rätt temperatur för hunden. På nattetid utgör dock temperatur sannolikt inte särskilt stort problem. Det beror dock på väderförhållandena. Även syresättningen i bilen är av relevans.

Enligt jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd för hållande av hundar anges i 1 kap. 6 § att temperaturen och luftfuktigheten ska vara lämplig för hunden som förvaras.

i 1 kap. 5 § anges att förvaringsutrymmen för hundar ska vara konstruerade så att de är enkla att rengöra och desinficera.

Att försumma sin tillsyn över en hund kan innebära ett par påföljder: dels kan det innebära att ägaren meddelas förbud att ha hand om djur (djurförbud). Sådant beslut kan meddelas av länsstyrelsen, exempelvis när någon allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,
har misshandlat ett djur eller har gjort sig skyldig till djurplågeri (se 9 kap. 1 § djurskyddslagen). Dels kan djuret omhändertas efter beslut av länsstyrelsen om djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten (se 9 kap. 5 § djurskyddslagen).

Att en hund förvaras i en bil hela nätter kan, enligt min bedömning, åtminstone innebära sådant agerade som kan leda till att hunden omhändertas eller att ägaren meddelas djurförbud. Skulle en hund sitta i en bil en hel natt rekommenderar jag att kontakt tas med länsstyrelsen. Skulle hunden utsättas för någon direkt fara kan polisen kontaktas.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jesper HorndahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”