Får man flytta sitt barn vid gemensam vårdnad?

2017-09-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Min sambo vill flytta till Island med våran dotter, som vi har gemensam vårdnad till. Får hon flytta med barnet till Island? Vi är båda Isländska medborgare och våran dotter med och född där.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid gemensam vårdnad så får inte en ensam förälder flytta hur hen vill med barnen. Har barnet har två vårdnadshavare ska de gemensamt utöva bestämmanderätten.

Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, såsom barnets skolgång och boende, får under gemensam vårdnad inte fattas av en enskild vårdnadshavare såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Var ett barn skall bo är ett sådant beslut av särskilt ingripande betydelse för barnet där båda föräldrarnas samtycke krävs vid gemensam vårdnad. (13 § 6 kap. Föräldrabalken)

Nås inte enighet mellan föräldrarna ska de rådande förhållandena måste bestå, det vill säga att en förälder inte får flytta med barnet. Skulle boföräldern ändå flytta kan det ses som egenmäktighet med barn och vilket är straffbart. (4 § 7 kap Brottsbalken)

Ett genomgående tema i Föräldrabalken är att man alltid ska ha barnets bästa i åtanken.

Hoppas detta besvarar din fråga och att situationen löser sig!

Amanda Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3636)
2021-07-24 Är min systers framtidsfullmakt giltig? Och vem kan klandra ett testamente?
2021-07-23 Kan kronofogden kräva mig på min makes skulder?
2021-07-17 Är man ansvarig som make för den andra makens skulder?
2021-07-07 Kan hans son sälja huset om han blir pappas förvaltare?

Alla besvarade frågor (94159)