Får man flytta sitt barn vid gemensam vårdnad?

2017-09-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Min sambo vill flytta till Island med våran dotter, som vi har gemensam vårdnad till. Får hon flytta med barnet till Island? Vi är båda Isländska medborgare och våran dotter med och född där.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid gemensam vårdnad så får inte en ensam förälder flytta hur hen vill med barnen. Har barnet har två vårdnadshavare ska de gemensamt utöva bestämmanderätten.

Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, såsom barnets skolgång och boende, får under gemensam vårdnad inte fattas av en enskild vårdnadshavare såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Var ett barn skall bo är ett sådant beslut av särskilt ingripande betydelse för barnet där båda föräldrarnas samtycke krävs vid gemensam vårdnad. (13 § 6 kap. Föräldrabalken)

Nås inte enighet mellan föräldrarna ska de rådande förhållandena måste bestå, det vill säga att en förälder inte får flytta med barnet. Skulle boföräldern ändå flytta kan det ses som egenmäktighet med barn och vilket är straffbart. (4 § 7 kap Brottsbalken)

Ett genomgående tema i Föräldrabalken är att man alltid ska ha barnets bästa i åtanken.

Hoppas detta besvarar din fråga och att situationen löser sig!

Amanda Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98494)