Får man dra av sina skulder i en bodelning efter samboskap?

2020-04-19 i Bodelning
FRÅGA
Vad händer om den ena sambon ensam står för lånet på fastigheten och den andra sambon avlider. Räknas skulden av från värde på fastigheten innan bodelning görs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Sambolagen (SamboL).

Bodelning
Vid en bodelning efter upphörande av ett samboskap räknar man först samman all samboegendom som vardera person äger. Om exempelvis du står som ägare till och har betalt fastigheten räknas denna på din lott. Huruvida något utgör samboegendom eller inte avgör man genom att se om egendomen har införskaffats för gemensam användning. En tv är exempelvis samboegendom, medan någons kläder inte är det, 3 § SamboL.

När man har räknat ihop hur mycket samboegendom var och en av er äger gör man avdrag för de skulder man har. Om exempelvis du har samboegendom till ett värde av 1 000 000 kr, samtidigt som du har skulder på 800 000, innebär detta att din del endast kommer bestå av 200 000 kr efter avdraget för skulder. Denna summa på 200 000 ska sedan slås samman med din avlidna sambos summa och delas lika på, 13 § SamboL.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2754)
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?
2021-02-28 Vad ska du göra om din f.d. partner inte vill samarbeta för att få till stånd en bodelning?

Alla besvarade frågor (89907)