Får man bo kvar i den gemensamma bostaden under separation?

2020-12-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vid skilsmässa kan vi avvakta med bodelning och bo kvar på samma adress tills dess
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upplösning av ett äktenskap regleras i 5 kap Äktenskapsbalken där en ansökan om skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad. Oftast brukar en skilsmässa förenad med en betänketid på sex månader. Betänketiden räknas från olika tidpunkter beroende på hur ansökan har gått till och om man ska ha betänketid eller inte.

Är ni båda varit överens om att skiljas och ni inte har några barn under 16 år som bor hos er, skulle en skilsmässa kunna meddelas omgående, alltså det hade då inte blivit någon betänketid. (har man barn under 16 år, måste man ha en betänketid se 5 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄB)

Skickar ni gemensamt skickat in en ansökan om skilsmässa (äktenskapsskillnad) där ni istället kommer överens om att ni ska ha en betänketid, börjar betänketiden löpa från den dag ansökan kom in till domstol.

I ditt läge framkommer det inte om ni båda är ense om att skiljas. Men skulle det bara vara du som vill skiljas, då får du på egen hand skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. När bara den ena parten skickar in en ansökan så ska den föregås av en sex månaders betänketid innan ni kan skiljas (se 5:2 ÄktB). Denna betänketid börjar löpa från den dagen din man fått meddelande om att du har skickat in en stämningsansökan om skilsmässa till domstol. (14:4 ÄktB). När du gjort en ensam ansökan om skilsmässa kommer den föregås av sex månaders betänketid innan ni väl kan skilja er.

När betänketiden är över måste du eller din make, om du eller ni fortfarande vill skiljas, framställa yrkande om det i domstol för att äktenskapsskillnad ska meddelas (detta ska göras inom ett år från att betänketiden börjat löpa).

Har han någon laglig rätt att bo kvar en period?

Perioden är 6 månader. Betänketiden är just till för att kunna ställa om, så som att få tid på sig att flytta ifrån varandra samt komma överens om eventuell bodelning. Det går inte att skicka ut någon hur som helst eftersom att det finns både ett socialt och ekonomiskt skydd i lagen. Även om vi antar att bostaden skulle vara din genom äktenskapsförord så räknas den fortfarande som gemensam bostad i lagens mening, tills dess att betänketiden löpt ut och en bodelning är gjord (se 7 kap 4 § Äktb). När väl bodelning är klar och det finns bodelningsavtal som visar på att du ska bo kvar i bostaden kan du börja kräva att han ska flytta. Men innan dess har din make rätt att bo kvar i huset.Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?