Får man använda licensfri försvarsspray?

2020-12-08 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag har blivit misstänkt för ringa stöld i en matbutik värdet var 54:- ,aldrig hänt tidigare, som jag efter förhör även betalade till butiken. Jag hadde vid visitationen av butikskontrolanten i ett hölster ett spray i bältet ej synlig ,förrän han hittade det och tog ur det från hölstret. Polisen anlände och höll ett kort förhör med mig på plats.Jag var misstänkt för ringa stöld och jag erkände gärningen. Jag angav både till butikskontrollanten och Polisen att sprayet var lagligt och licensfritt namn (TIW självförsvarspray. länk till sprayet på nätbutik:https://www.familjetrygg.se/sv/artiklar/tiw-forsvarsspray-criminal-identifier-40ml.html . Polisen visste inte vad det var så dom beslagtog sprayet, och det skulle gå till att förstöras. Vet inte om dom tog reda på först och dokumenterade att det var lagligt och licencfritt och fick användar i självförsvar vid en nödvärnssituation. Frågor jag ställer mig till Er är således om jag kan bli åtalat angående spryet något brott? Nästa fråga är att jag innehar vapenlicenser sedan 25 år tillbaka om dessa ovan två händelserna kan påverka dessa licenser. Jag har inte begått något brottsligt dom senaste 5 åren. Aldrig heller något våldsbrott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan du åtalas för något brott avseende sprayen du hade på dig?

I Sverige är det lagligt att använda sig av licensfri försvarsspray. Dessa OC-fria sprayer är helt licensfria och får bäras fritt av vem som helst.

Användning av försvarssprayen får dock endast ske under nödvärn vilket betyder att det endast får brukas när det föreligger hög risk om egen skada eller om det finns en livshotande risk. I regel brukar det alltid vara okej att använda försvarssprayen i självförsvar.

Du gör dig inte skyldig till något brott för att du har sprayen på dig. Polisen måste förbisett det faktum att det är en licensfri spray eller inte haft möjlighet att undersöka saken på plats; de måste således misstänkt att det varit en "vanlig" pepparspray.

Vapenlagen reglerar skjutvapen, ammunition och vissa föremål som jämställs med skjutvapen, 1 kap. 1 § Vapenlagen. Eftersom pepparspray är sådant föremål som jämställs med skjutvapen så är Vapenlagen tillämplig, 1 kap. 3 § Vapenlagen. Då pepparspray är ett sådant föremål som enligt lagen jämställs med skjutvapen så krävs det tillstånd för att inneha pepparspray, 2 kap. 1 § Vapenlagen.

Om du innehar en pepparspray utan att ha fått tillstånd för innehavandet så kan du dömas till vapenbrott, 9 kap. 1 § Vapenlagen. För vapenbrott döms man till fängelse i högst tre år. Om handlingen har begåtts på grund av oaktsamhet eller om brottet är ringa, alltså mindre allvarligt, så är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader, 9 kap. 1 § andra stycket Vapenlagen.

Licensfri spray av den sorten som du bifogat i frågan jämställs inte med skjutvapen i lagens mening (tårgasordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar) och du kan därför inte åtalas pga detta.

Vapenlicens

Den som har vapenlicens och innehar vapen ska enligt reglerna vara laglydig och skötsam. Brottsmisstankar kan leda till myndighetens ingripande mot vapeninnehavare. Polisens belastnings- och misstankeregister är kopplat till vapenregistret och uppstår det brottsmisstankar får vapenhandläggarna och juristerna meddelande om det.

I 6 kap. 1 § Vapenlagen framgår det när polisen kan återkalla ett tillstånd:

"Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om

tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs,förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, ellerdet annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet."

Döms du för ringa stöld så kommer det att synas i belastningsregistret och därmed i vapenregistret. Huruvida en sådan dom skulle anses som att du är olämplig för att inneha vapen är inget jag kan ge ett direkt svar på. För att ge ett exempel så personer som dömts för exempelvis rattfylleri fått sina vapen omhändertagna på grund av att de ansetts olämpliga.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91294)