Får man ändra annans testamente?

2019-05-14 i Testamente
FRÅGA
Kan min avlidna farbrors sambo gå in och ändra på hans testamente då han är död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett testamente är personligt och får endast upprättas av testatorn själv (jfr 10 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Det innebär att din avlidna farbrors sambo inte kan gå in och ändra hans testamente om det är ett personligt sådant. Om det är ett inbördes testamente som din avlidna farbror och hans sambo gemensamt upprättat går det bra att göra ändringar. Ändringen kan ske genom att man skriver ett nytt testamente eller så kan man göra tillägg till det redan befintliga testamentet. Vid ändring av testamente krävs att samma formkrav som vid upprättandet av ett testamente följs (jfr 10 kap. 6 § ÄB). Ändringen måste göras skriftligen och undertecknas av testator samt två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Det räcker inte att testatorn själv stryker över eller lägger till ändringen.

Om det är ett inbördes testamente som ändras kan din farbrors sambo endast påverka sitt eget förordnande, hen kan inte ändra den avlidne makens förordnande. Det innebär att oavsett vad sambon skriver i tillägget eller det nya testamentet så får ändringen avse endast den del av kvarlåtenskapen som är hens. Ändringar som avser den avlidne makens förordnande är utan verkan.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2493)
2020-06-03 Hur mycket kan man testamentera bort?
2020-06-01 Om testamentes giltighet
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?

Alla besvarade frågor (80676)