Får man alltid 50% av det den andra maken äger vid en bodelning?

2020-06-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej :kan jag gifte mig fast jag har en sambo relation ? Får jag ha 50 / av min nya fru om vi skiljer oss hon har en bostads rätt o arvet aktier värda 3 miljoner vi ska inte skriva äktenskaps förråd om ja gifter mig med henne sedan tar skilsmässa kommer jag att får 50/ av hennes förmögenhet ? Kan jag o kvinna som jag ska gifta mig med har skilda adresser bor på var sitt håll
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer svara på dina frågor i ordning som du har ställt de.

Kan man gifta sig när man har sambo relation?

I den andra kapitel av äktenskapsbalken finns det äktenskapshinder, dvs två personer får inte gifta sig med varandra om någon av dessa villkor är uppfyllt. När en person är gift med två personer samtidigt kallas det för tvegifte. Den som är gift med någon får inte ingå i äktenskap med annan, 2 kap. 4 § äktenskapsbalken. Det är således varken brottsligt eller straffbart att gifta sig när man har en samborelation.

Får man 50% av allt från din fru om ni skiljer er?

Enligt 1 kap. 5 § ÄktB så upphör äktenskap när den ena maken dör eller vid äktenskapsskillnad, dvs vid en skilsmässa. När detta sker så ska det förrättas bodelning och genom denna ska makarnas egendom fördelas mellan de, 9 kap. 1 § ÄktB. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB så ska det som kallas giftorättsgods ingå i bodelningen och enligt 7 kap. 1 § ÄktB är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods. I den 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskilt egendom. Det jag tänkte uppmärksamma dig på är att om din make har fått sin bostadsrätt och aktier genom arv eller testamente med villkor att det ska vara dennes enskild egendom så kommer du inte få något utav det vid en eventuell äktenskapsskillnad. En annan viktig bestämmelse är 12 kap. 1 § ÄktB vilket av den framgår att en jämkning av den ena makens giftorättsgods kan komma i fråga om makarna har varit gifta med varandra i mindre än 5 år.

Kan gifta par bor på olika adresser?

Det finns inte någon regel som hindrar makarna att bo på olika adresser. Vad gäller ekonomiska är huvudregeln enligt 1 kap. 3 § ÄktB att var och en råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder. En viss underhållsskyldighet finns dock vilket framgår av 6 kap. ÄktB. Makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för att den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?