Får kronofogden utmäta egendom som du lånar?

2021-02-08 i Utmätning
FRÅGA
Hej, jag undrar över en bil som kronofogden försöker ta även fast bilen inte är min eller min fru, bilen tillhör min frus faster. Det så att jag och min fru hade företag från tidigt 2011 till slutet av 2013 då vi var tvungna att sälja företaget pga sjukdom. Vi fick båda skulder på ca 450,000 kr som nu växt till nästan 1 miljon kronor totalt. Vi har båda fast jobb och vi har båda haft utmättning på lönen senaste 5-6 åren. Vi fick ibland låna en bil för att jag skulle kunna ta mig till jobbet då jag jobbar kvällar fram till kl 00 och sista bussen slutar gå kl 20. Kronofogden har nu tagit denna bil och försöker utmätta den. Bilen är inte värd mer än 15000 kr men dom har skrivit värdet ska vara 30000 kr. Finns inte en chans att den är värd så mycket. Nu riskerar jag att bli av med jobbet eftersom jag inte kan ta mig dit.Kan dom verkligen göra så här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utmätningsförfarandet och allt som hör därtill regleras i utsökningsbalken (UB). Enligt 4 kap. 1 § UB får utmätning ske när verkställighet enligt 3 kap. UB är medgiven; jag utgår vidare från att så är fallet.

Vilken egendom får utmätas? Enligt 4 kap. 17-19 §§ UB får lös egendom utmätas om den tillhör gäldenären. Sådan egendom som gäldenären har i sin besittning presumeras tillhöra hen. Detta innebär att om du har bilen i din besittning och inte gör sannolikt att den inte tillhör dig, får kronofogden utmäta den. Presumtionen kan med andra ord brytas om det kan anses styrkt att du inte äger egendomen. I det här fallet innehar du bilen med begränsad rätt - du lånar den av din frus faster för att kunna ta dig till jobbet. Det innebär i sin tur att din frus faster, tredje man i det här avseendet, måste styrka sin rätt till egendomen för att därigenom kunna bryta presumtionen och undandra den från att utmätas. Hon skulle exempelvis kunna hävda att hon står som registrerad ägare på bilen.

Vad händer om presumtionen inte kan brytas? Kronofogden kan då utmäta egendomen. Dock måste en utmätning alltid vara proportionerlig (4 kap. 3 § UB), vilket innebär att de enbart får utmäta sådan egendom som innebär att det belopp som beräknas inflyta gör åtgärden försvarlig. Om en utmätning av bilen skulle kunna medföra att du förlorar jobbet skulle du kunna åberopa detta som en oskäligt betungande omständighet som medför att åtgärden är att anse som oproportionerlig. Men detta är enbart ett alternativ i de fall kronofogden finner att egendomen är utmätningsbar (se 4 kap. 17-18 §§ UB).

Sammantaget får kronofogden enbart utmäta sådan egendom som tillhör gäldenären. Bilen är enbart din i begränsad omfattning varför ni skulle kunna försöka bryta presumtionen (se 4 kap. 18 § UB). Om det inte medför någon framgång skulle du kunna hävda att det är en oskäligt betungande åtgärd att utmäta bilen i det fall du skulle förlora jobbet på grund av det, men det är tveksamt om kronofogden skulle beakta ett sådant argument.

Hoppas detta inbringade viss klarhet i situationen, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén Fredriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (569)
2021-10-26 Utmätning av egendom när du bor tillsammans med andra
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?

Alla besvarade frågor (96584)