Får jag ta del av bouppteckningen även om jag inte kan närvara vid bouppteckningsförrättningen? Vad gör jag om jag misstänker att pengar stulits?

FRÅGA
Vi är tre syskon som ska ärva vår farmor. Jag har flyttat till annan ort. Fick ett brev där det stog: här godkänner jag att jag är kallad till bouppteckning. Som jag skrev under då jag inte kunde närvara. Nu då? Borde jag inte få en kopia på bouppteckningen? Jag har inte ens fått se papper på farmors tillgångar. Jag vill gärna se papper på alla tillgångar innan jag skriver på atvskifte då jag misstänker det stulits pengar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler som rör bouppteckningen finns i ärvdabalken (ÄB).

Brevet som du fick hem

Det du har fått hem och som du har skrivit på är ett intyg som visar att du har blivit kallad till bouppteckningsförrättningen. Detta fungerar som ett bevis i bouppteckningen att du överhuvudtaget har kallats. Anledningen till detta är att Skatteverket inte registrera en bouppteckning om inte alla dödsbodelägare blivit informerade och haft möjlighet att närvara (ÄB 20 kap. 2 och 3 § andra stycket).

När bouppteckningen är färdig och registrerad hos Skatteverket kommer du kunna begära ut den därifrån.

Vad kan du göra om du misstänker att det stulits pengar?

Om du misstänker att bouppteckningen inte stämmer så kan du begära att en tilläggsbouppteckning ska göras. Detta måste göras inom en månad efter att bouppteckningen upprättats. En tilläggsbouppteckning ska göras på samma sätt som bouppteckningen och innebär alltså en ny förrättning ska hållas med nya kallelser (ÄB 20 kap. 10 §).

I första hand bör du vända dig till den som upprättade den första bouppteckningen och begära att en tilläggsbouppteckning ska göras. I andra hand kan du ansöka om en boutredningsman som hjälper dig med detta (ÄB 19 kap. 1 §). Ansökan görs hos den tingsrätt där din farmor hade hemvist när hon gick bort.

Sammanfattningsvis

Du har skrivit under ett intyg som bevisar att du blivit kallad till bouppteckningen efter din farmor. Detta möjliggör att bouppteckningen kan registreras hos Skatteverket trots att du inte kunnat närvara. När Skatteverket har registrerat bouppteckningen kan du begära ut den därifrån. Om din farmors alla tillgångar inte finns med i den första bouppteckningen kan du begära att en tilläggsboupptecknings görs.

Jag hoppas att jag har kunnat vara till hjälp och att du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp får du gärna återkomma med en till fråga eller höra av dig till Lawlines telefontjänst.

Med vänliga hälsningar,


Mimmi Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (855)
2019-07-19 Har avsagt mig arvsrätten, innebär det att ansvaret för dödsboet upphört?
2019-07-19 Begäran av boutredningsman - vem ska betala för boutredningsmannens arbete?
2019-07-16 Resor till begravning ej begravningskostnad
2019-07-15 Ensam arvinge, blir jag dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (71218)