FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn17/10/2021

Får jag som särkullbarn arvet efter min pappa när hans fru avlider, beroende på om tillgångarna är enskild egendom eller giftorättsgods?

Jag är särkullebarn o min pappa har gått bort för 9 månader de har gjort ett äktenskapsförord där det framgår att det är enskild egendom men i bouppteckningen står det att det är giftorättsgods?

Blir jag då kallad till bouppteckning när min pappas fru avlider o får del av arvet efter henne?

De har två gemensamma barn

Mvh


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av ditt brev om din pappa och han fru skrev ett äktenskapsförord om alla deras tillgångar eller endast några specifika. Det kan få betydelse vid bouppteckningen och bodelningen. Nedan kommer en förklaring.

Bröstarvinge

Barn är bröstarvingar till sina föräldrar och ärver med lika del, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Som skydd för den efterlevande maken ärver denne med fri förfogande rätt den bortgångne maken. I ditt fall är du särkullbarn, vilket innebär att du har rätt att få ut din del av arvet efter din pappa direkt, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Det gäller oavsett om det är giftorättsgods eller enskild egendom.

Bodelning/ Arvskifte

Betydelsen av om tillgångarna är enskild egendom eller giftorättsgods spelar in vid bodelningen, eftersom deras tillgångar ska delas lika vid en bodelning om det är giftorättsgods, vilket innebär att hälften av alla deras tillgångar tillhör din pappas fru, och att du som särkullbarn endast ärver efter din pappa med en tredjedel av hans kvarlåtenskap eftersom du har två halvsyskon. Dina syskon får vänta med arvet från din pappa tills deras mamma avlider.

Sammanfattning

Kvarlåtenskapen efter din far ska ärvas med lika delar mellan dig och dina halvsyskon. Eftersom du är särkullbarn har du rätt att få din del direkt, medan dina halvsyskon ärver efter er pappa först när deras mamma avlider. Om det finns ett äktenskapsord som reglerar hur deras tillgångar ska fördelas vid en bodelning, ska den gälla. Det är viktigt att bodelning sker efter äktenskapsförordets reglering, eftersom det har betydelse för arvslotten. Oavsett om det är din pappas enskilda egendom eller giftorättsgods, har du rätt att få din del av arvet direkt. Om du vill ha hjälp med att granska bodelningen och äktenskapsförordet, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Hittade du inte det du sökte?