Får jag kontakta mitt barn som är LVU-placerat?

2019-12-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej vad får jag göra å inte göra som förälder när mitt barn har lvu ? Får jag ta kontakt själv med fosterhemmet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör en LVU-placering vilket regleras i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ditt barns behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare ska så långt som möjligt tillgodoses. Det är socialnämndens ansvar enligt 14 § LVU.

Du som förälder ska tillsammans med handläggaren på socialen komma överens om hur umgänget och kontakten ska ske. Eftersom jag inte vet hur beslutet i ditt fall ser ut kan jag tyvärr inte svara på om du själv får ta kontakt med fosterhemmet. Om det inte framgår av det beslut eller avtal ni tagit fram inför ditt barns placering är min rekommendation att du kontaktar handläggaren och frågar hur reglerna ser ut i just ert fall.

Det finns ingen generell kontakt- eller umgängestid reglerad i lag utan den bestäms utifrån varje familjs egna förutsättningar främst utifrån vad som är det bästa för barnet. Du har dock alltid rätt till information kring hur det går för ditt barn och att läsa de anteckningar som skrivs.

Sammanfattningsvis är min rekommendation att du vänder dig till ditt barns socialhandläggare för att be han eller hon att tydliggöra vad som gäller i ditt fall.

Eftersom jag inte vet mer detaljer om utredningen eller vilken kontakt ni har haft tidigare kan jag tyvärr inte svara tydligare än så.

Jag hoppas att mitt svar har besvarat din fråga!

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3628)
2021-06-17 Godkänna barns flyttanmälan vid gemensam vårdnad
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet

Alla besvarade frågor (93198)