Får jag inom mitt myndighetsarbete arbeta med personer min partner varit ombud för?

Hej. Jag jobbar på en statlig myndighet. Min partner har ett företag som bedriver en verksamhet som riktar sig till samma klientel som jag arbetar mot. Hon arbetar med att ge rådgivning och som ombud till/ åt klienterna. Jag har inget med henns verksamhet att göra, men däremot så finns det liten chans att jag i vissa fall kan komma att arbeta mot de klienter hon är ombud för. Sker det något olagligt? Kan jag få något problem med min arbetsgivare?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i förvaltningslagen (FL).

Det som kan skapa ett problem är att det rör sig om en jävssituation. Det finns olika regler om jäv gällande olika områden och vilka regler du omfattas av beror på vilken typ av myndighetsutövning det rör sig om. Det finns bland annat särskilda regler för jäv hos kommunfullmäktige, och andra regler om jäv för kommunens styrelse och olika nämnder.

Reglerna är snarlika och jag kommer att ta upp reglerna om jäv i förvaltningslagen för att det är dessa som gäller om inget annat står skrivit i några specialbestämmelser för de olika verksamhetsområdena.

För att få ett exakt svar av vad som gäller för just dig hade jag behövt veta vilket slags statligt arbete det rör sig om.

Jäv

Om du deltar i handläggningen hos en myndighet, och du kan påverka myndighetens beslut så kan du vara jävig om din opartiskhet kan påverkas av olika omständigheter (FL 16 §).

Att din partner är ombud för en part i ärendet som du är handlägger är en sådan situation som gör att du är jävig (FL 16 § första stycket, andra punkten).

Är det dock uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse ska dock myndigheten bortse från jäv (FL 16 § andra stycket). Det handlar här exempelvis av registreringsärenden där opartiskhet alltså inte spelar någon roll då det ändå inte kan påverka resultatet

Vad innebär detta för dig?

Eftersom du är jävig så får du inte delta i handläggningen av ärendet och du får inte heller närvara när ärendet avgörs (FL 17 §). Du ska också omedelbart anmäla till myndigheten om omständigheten som kan göra dig jävig (FL 18 §).

Slutsats

Eftersom din partner arbetar som ombud för dessa klienter är du jävig om du arbetar med dessa klienter inom ramen för din myndighetsutövning. Uppstår denna situation ska du upplysa din arbetsgivare om detta.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000