Får jag byta till ett utländskt efternamn?

2020-11-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har sedan 15 år tillbaka en distansrelation med en man i USA. Jag vill nu gärna byta till hans efternamn, som är amerikanskt. Det är bara hans släkt som bär just det efternamnet och hans pappa, som är "familjeöverhuvudet" i släkten samt mannen i fråga själv har gett sitt samtycke till att jag bär deras efternamn, även om vi inte är gifta eller sambo. Min fråga är: kan jag som svensk medborgare boende iSverige ansöka om att byta efternamn till deras (runt 17 personer i USA bär det namnet och alla är släkt med familjeöverhuvudet och mannen i fråga)? Jag har samtycket skriftligen, bör jag bifoga det (om det nu är juridiskt möjligt för mig att byta till hans efternamn)? Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Vilka efternamn får man byta till?

Frågor om namn regleras i lag (2016:1013) om personnamn (namnlagen).

När man inte har någon anknytning till efternamnet genom sin släkt eller genom äktenskap gäller reglerna i 13-19 § namnlagen.

För att man ska kunna byta till ett nybildat efternamn, som inte har använts i Sverige tidigare, krävs inledningsvis att namnet:

1.inte används som förnamn,2.inte består av mer än ett ord,3.inte kan väcka anstöt,4.inte leder till obehag för den som ska bära efternamnet, och5.inte annars är olämpligt som efternamn. (14 § namnlagen)

Om namnet uppfyller de kraven krävs det dessutom att namnet inte går att förväxla med ett efternamn någon redan har i Sverige, eller något känt svenskt eller utländskt namn. Namnet ska inte heller kunna förväxlas med fiktiva namn eller varumärken (15 § namnlagen). Det går att byta även till kända utländska efternamn, om namnet är vanligt förekommande (prop. 2015/16:180 s. 108).

Förutsatt att det amerikanska namnet inte är känt eller går att förväxla med något svenskt namn bör det vara möjligt att byta till genom en ansökan hos Skatteverket (3 § namnlagen).

Ifall efternamnet uppfyller kraven ovan, och det alltså är möjligt för dig att byta till det namnet, krävs det inte att du har samtycke. Du behöver inte heller bifoga samtycket.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3617)
2021-05-10 Får en framtidsfullmaktsgivare företräda sig själv?
2021-05-10 Kan sambo begära kompensation för obetalt arbete från dödsbo
2021-05-08 Jag har en farbror från
2021-05-07 Fullmakt eller testamente - vad är bäst?

Alla besvarade frågor (92281)