Får förvaltare neka en att gifta sig?

2021-01-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Får en förvaltare neka en att gifta sig?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om förvaltarskap finns i Föräldrabalk (1949:381), förkortat FB.

Enligt 11 kap 4 § och FB ska en förvaltare förordnas en person som inte kan vårda sig eller sin egendom på grund av sjukdom, psykisk funktionsvariation, försvagat hälsotillstånd eller annan liknande omständighet.

Förvaltare ska enligt 12 kap 2 § 1 st FB i den utsträckning som deras uppdrag stadgar bevaka personens rätt och egendom, men en förvaltare är inte behörig att företräda den enskilde i beslut om att ingå äktenskap och andra liknande frågor av utpräglat personlig karaktär, se 12 kap 2 § 3 st FB.

En förvaltare får alltså inte neka eller på annat sätt företräda en person i frågor om äktenskap eftersom det är en fråga med djup anknytning till en individs personliga sfär.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om fler frågor skulle dyka upp!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3571)
2021-01-24 Fråga rörande formulering i framtidsfullmakt
2021-01-24 Finlands arvsrätt
2021-01-23 Är ett testamente rörande vårdnad av barn bindande?
2021-01-21 Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?

Alla besvarade frågor (88445)