Får föreningar meddela avgifter till sina medlemmar?

2021-07-07 i Föreningar
FRÅGA
Hej !Vi är en Odlarförening som har en juridisk fråga. Har vi i föreningen rätt att ta ut en avgift och skicka en faktura till en annan medlem i föreningen för tex utfört arbete? Tyvärr har vi en del medlemmar som inte alltid förhåller sig till de ordningsregler som vi har. Ett exempel är när medlemmens arrendeavtal upphör. Vederbörande är då skyldig att återställa sin odlingslott i brukbart skick, såsom att plocka bort skräp och dylikt. Det händer ganska ofta trots tillsägelser att medlemmen ändå lämnar odlingslotten i oordning så att andra medlemmar i föreningen får städa upp efter vederbörande.Vi vill kunna ta ut en avgift för detta eller anlita ett företag som gör det för oss och sedan skicka räkningen till den berörda medlemmen.Har vi överhuvudtaget juridisk rätt till detta ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För ekonomiska föreningar är Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (förtkortat EFL) tillämplig lagstiftning.

Kan en medlem i ekonomisk förening blir skadeståndsansvarig?

Enligt 21 kap 3 § EFL så kan en medlem som antingen avsiktligt eller genom vårdslöshet vållat föreningen skada vara skyldig att ersätta denna skada. En talan om skadestånd enligt nyss nämnda bestämmelse får enligt 21 kap 6 § EFL väckas, om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av de röstberättigade i föreningen vid en föreningsstämma

har röstat för ett förslag om att väcka en skadeståndstalan, ellerhar röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet om talan gäller en styrelseledamot eller den verkställande direktören.

Det går alltså att rösta fram ett beslut om att väcka skadeståndstalan mot den medlem som gjort så att föreningen behövt anlita en städfirma.

Finns det ett smidigare sätt?

Istället för att väcka skadeståndstalan gång på gång (det verkar som att er förening upplevt situationen så mycket att ni börjat tröttna på det) så kan ni ändra i stadgarna på föreningsstämman (se 6 kap 1 § samt 3 kap 1-2 §§ EFL) så att ni tar in en bestämmelse som gör det klart att den som inte uppfyller kravet på att lämna sin odlingslott i brukbart skick vid arrendets slut får betala en avgift till föreningskassan (så kallad vitesklausul). Detta vite får föreningsstämman själv bestämma, men ett bra ledord i jakten på rätt belopp är Skälighet. Det bör i varje fall inte överstiga priset en genomsnittlig städfirma i området tar för en uppstädning. Hur vitet bestäms och vem som ska utföra städningen kan utvecklas vidare i era ordningsregler.

Genom att föra in bestämmelsen i stadgarna med ett bestämt vite så kommer ni ha ett civilrättsligt bindande avtal med medlemmen avseende vilka skyldigheter den har om den missbrukar sina rättigheter, och eftersom det enligt mig är en grundläggande förutsättning att personer lämnar odlingslotten brukbar för att föreningen ska kunna operera friktionslöst så bör bestämmelsen tas in i stadgarna.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om jag har varit otydlig eller om du kommer på fler frågor.

Vänligen,

Aram Shokor
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?