Får ett testamente vara bevittnad av en 14-åring?

2020-10-30 i Testamente
FRÅGA
Min far avled plötsligt. Han har stora tillgångar t.ex banktillgodohavanden på 800 000 kr, villa värd 1 500 000 kr samt bil värd 300 000 kr. Han lämnade efter sig mig och mina 2 syskon. Min far har aldrig varit gift men har till och från levt med en kvinna i villan nämnd tidigare. Den köpte han dock långt innan han träffade henne. Min och min fars relation har aldrig varit bra. Vid bouppteckningen ser bouppteckningsmannen att det finns ett testamente som är bevittnat av min fars gode vän och hans 14-åriga son, som båda har skrivit under. I testamentet har min far skrivit att han vill att hans kvarlåtenskaper ska fördelas enligt följande: "Undertecknad xx förordnar härmed som min yttersta vilja och testamente följande. Min kära dotter xx ska ärva min fastighet på xx (villan). Min andra dotter xx ska ärva allt annat. Min son xx ska inte ärva någonting." Är detta ens ett giltigt testamente? Och om det är det, har jag rätt att ärva något ändå? Och om det inte är giltigt, får kvinnan han levt med till och från ärva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att det är du som är sonen som din far har skrivit om i testamentet, och att du har en fråga dels om det är ett giltigt testamente, dels om du har arvsrätt om det skulle vara ett giltigt testamente, och dels om kvinnan som din far levt tillsammans med har rätt att ärva.

Vid frågor om arv är ärvdabalken (ÄB) tillämplig, och det är reglerna däri jag kommer använda mig av för att besvara din fråga.

.

Är det ett giltigt testamente

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). För att kunna bevittna ett testamente krävs att man är minst 15 år gammal (10 kap. 4 § första stycket ÄB). Eftersom det av frågan framgår att ett av vittnena är 14 år gammal så innebär detta att hela testamentet är ogiltigt, eftersom formkraven inte är uppfyllda (13 kap. 1 § ÄB). Att testamentet är ogiltigt innebär dock enbart att testamentet blir angripbart. Det betyder att du måste invända mot testamentets giltighet för att det ska bli utan verkan. Att invända kallas även att klandra testamentet. Denna klandertalan (invändning) ska göras inom sex månader från det att du blivit delgiven testamentet (14 kap. 4 § och 14 kap. 5 § ÄB).

Om inte giltigt testamente - har kvinnan som pappan levt med rätt att ärva?

Om det inte finns något testamente så kommer din fars kvarlåtenskap fördelas enligt den legala arvsordningen som gäller i Sverige. Den slår fast att det i första hand är barnen till den som avlidit som ärver. Om det finns fler än ett barn ska arvet delas lika mellan barnen (2 kap. 1 § ÄB). Skulle din far varit gift till kvinnan så hade kvinnan haft rätt att ärva, men i detta fall när kvinnan levt med din far till och från har hon inte någon arvsrätt.

.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha någon till fundering är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2858)
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?
2021-06-02 Kan det blir problem att mina föräldrar hjälpt oss att köpa hus och står för halva fastigheten, om någon av dem avlider?

Alla besvarade frågor (93108)