FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/05/2023

Får en vårdnadshavare ensam bestämma om medicinering för barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke när man har gemensam vårdnad? Kan man anmäla en läkare som ordinerat medicin baserat på endast en vårdnadshavares vilja?

Hej, min ex.fru har utan mitt medvetande bett en läkare att ordinera Sertralin (antidepressiv medicin) till min son på ca 14 år. Vid konfrontation har mitt ex. hon erkänt att hon ljög och sagt till läkaren att jag gett mitt medgivande. Detta känns verkligen inte OK, varken med exet:s agerande eller att läkaren inte kontrollerat med mig eftersom vi båda är vårdnadshavare, men skilda sedan 4 år tillbaka. Jag överväger att göra någon form av anmälan och få detta övertramp registrerat för framtiden. Hur ser rättsläget ut och hur kan jag gå tilllväga med det? PS. Ytterst är mitt mål att få till ett bättre samarbete med mitt ex. kring vår son. Exet har varit arg på mig sedan jag ville skilja mig för 4 år sedan och nu är det tyvärr min son det gått ut över. Kanske socialnämnden är nästa steg för att få gå i familjeterapi?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Du beskriver i din frågeställning att ni båda är vårdnadshavaren varför jag i mitt svar kommer utgå från att ni har gemensam vårdnad. Vidare tolkar jag det som att du undrar om läkaren gjort rätt genom att ordinera medicin till er son utan ditt samtycke. Du nämner att du vill göra en anmälan och jag tolkar det som att det är läkaren som du är intresserad av att anmäla och att du undrar om detta är möjligt samt hur du skulle gå till väga för att få igenom en sådan anmälan.


Din intention är även att du vill få till ett bättre samarbete med den andra föräldern kring er son och du undrar om du kan vända dig till socialnämnden för att gå i familjeterapi eller om det finns en annan väg att gå. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning. De regelverk som blir relevanta vid besvarandet av dessa frågor är patientlagen (PL) som reglerar frågor om samtycke till vård samt föräldrabalken (FB) som reglerar föräldrarnas bestämmanderätt över sina barn.


Det krävs samtycke från båda vårdnadshavarna vid vård av barn

Barn har rätt till trygghet, omvårdnad och en god fostran (6 kap. 1 § FB). Den som har vårdnaden om barnet har ett ansvar för att detta tillgodoses (6 kap. 2 § FB). Som huvudregel får vård inte ges till en patient utan att patienten har samtyckt till vården (4 kap. 2 § PL). Eftersom barnet inte är myndigt är vårdnadshavarna de som bestämmer i frågor om barnet, dock ska vårdnadshavarna i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). I ditt fall tolkar jag det som att ni gemensam vårdnad och därav bestämmer ni båda tillsammans (6 kap. 13 § FB). Om endast en av vårdnadshavarna samtycker till en åtgärd till stöd för barnet får den inte vidtas men vårdnadshavaren kan ta hjälp av socialnämnden för att kunna få igenom en åtgärd utan samtycke från den vårdnadshavare som motsätter sig åtgärd om det krävs för barnets bästa (6 kap. 13 a § FB). I sådana fall är det upp till socialnämnden att besluta om medicinering ska påbörjas eller inte men det krävs ganska mycket för att socialnämnden ska godkänna en sådan åtgärd med endast ena vårdnadshavarens samtycke.


I ditt fall har den andra vårdnadshavaren bett en läkare ordinera antidepressiv medicin till ert gemensamma barn utan ditt samtycke. Därtill har den andra vårdnadshavaren även ljugit för läkaren om att du gett ditt samtycke och det verkar i din beskrivning som att denne även låter er relation gå ut över barnet. Av vad som framgår tyder inget heller på att den andra vårdnadshavaren kontaktat socialnämnden för vidare hjälp. På dessa grunder menar jag att det kan finnas skäl för dig att ansöka om ensam vårdnad om barnet. Det finns indikationer på att den andra vårdnadshavaren inte kan samarbeta och sätta barnets behov främst vilket är något som vid en tvist i domstol väger tungt i bedömningen (6 kap. 5 § FB). Eftersom du antyder att du vill få till ett bättre samarbete med den andra vårdnadshavaren kring er gemensamma son skulle en eventuell tvist i domstol leda till att du är den som tillgodoser barnets behov bäst och har barnets bästa i främsta rummet.


Du kan anmäla läkaren till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Eftersom samtycke krävs från er båda som vårdnadshavare har läkaren gjort fel som inte inhämtat ditt samtycke. När du är missnöjd med något inom hälso- och sjukvård kan du som närstående lämna ett klagomål om detta till:

  • den mottagning eller verksamhet där din son fått vård eller
  • patientnämnden i er region
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Observera dock att du innan du kontaktar IVO med en anmälan ska ha kontaktat mottagningen eller verksamheten där din son fått vård eller patientnämnden.


Du kan vända dig till familjerätten i din kommun för samarbetssamtal

Med beaktande av barnets bästa bör man använda sig av så lite ingripande åtgärder som möjligt. Som separerade kan ni söka hjälp genom samarbetssamtal när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge men en förutsättning är att ni båda vill delta (6 kap. 18 § FB). Meningen med ett samarbetssamtal är att man ska komma överens utan att behöva tvista i en domstol. Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess. Det bästa för både er och er son vore om ni kunde komma till samförstånd i frågan om medicinering eller inte när det gäller sonen.


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Det krävs som huvudregel samtycke när det gäller medicinering av barn med undantag för en akut livsavgörande situation, då kan sjukvården ändå ge vård. Att du väljer att sätta ditt barns bästa i främsta rummet genom att vilja få till ett samarbete med den andra vårdnadshavaren kring er son är viktigt. Mitt tips till dig är att du kontaktar den andra vårdnadshavaren och berättar att ni måste ta beslut gemensamt för barnets bästa och om det inte fungerar den vägen att ni försöker få till ett samarbetssamtal. Skulle den andra vårdnadshavaren inte ara villig till detta är kanske det bästa för din son att du överväger att ansöka om ensam vårdnad.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”