Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?

2020-10-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min son är 15 år och har fått 5 000 kr av sin farmor. Min son har hamnat i konflikt med mig och pappan om pengarnas användning. Han hävdar att farmor sagt att han får göra vad han vill med pengarna, medan vi säger att det är vi som bestämmer. Min son är mycket intresserad av dataspel och vi vill hindra att han köper dataspel för alla pengarna. Vad är rättsläget spelar det någon roll vad farmor tycker i frågan vem som ska bestämma. Vad säger lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om en underårigs rätt att bestämma över sin egendom regleras i föräldrabalken, som jag härefter kommer att benämna som FB.

Enligt huvudregeln får den som är under 18 inte får råda över sin egendom och inte ingå avtal (9 kap. 1 § FB). Detta betyder att om någon under 18 ingår ett avtal är detta ogiltigt och kan hävas så länge inte barnet har fått samtycke av sina föräldrar antingen innan eller efter köpet ( 9 kap. 6-7 § FB).Alltså får er son inte ingå ett köpeavtal utan erat tillstånd. Det finns däremot undantag till denna regel. Den som har fyllt 16 får själv förvalta över pengar som denna själv har tjänat in genom eget arbete (9 kap. 3 § FB).

Gåvogivarens vilja

Vad barnets farmor vill har även betydelse. Har ett barn fått egendom, antingen som en gåva eller genom ett testamente och med villkoret att barnet själv ska råda över den får barnet i princip själv bestämma och råda över egendomen, även utan föräldrarnas samtycke.

Slutligen kan vi alltså konstatera att er son är under 18 och får inte själv råda över sin egendom utan erat samtycke. Har han däremot fått egendom antingen genom gåva eller testamente med villkoret att barnet själv ska få bestämma över egendomen får detta göras utan erat samtycke.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3628)
2021-06-17 Godkänna barns flyttanmälan vid gemensam vårdnad
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet

Alla besvarade frågor (93217)