Får en före detta svärson bevittna ett testamente?

2020-11-22 i Testamente
FRÅGA
Får en före detta svärson och hans sambo bevittna ett testamente?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en person som inte längre är ingift i släkten får bevittna ditt testamente. Vem som får vara vittne till ett testamente framgår av 10 kap 4 § ärvdabalken. Där framgår att vittnet:

Måste vara över 15 år Inte får lida av psykisk störning som gör att hen saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen Inte får vara testatorns make Inte får stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn och inte heller hens syskon.

Dessutom får vittnet inte bevittna ett testamente vid förordnande för hen själv, till sin make eller någon annan i ovanstående släktskap/svågerlag.

Sammanfattningsvis bör din före detta svärson och hans sambo kunna bevittna ditt testamente förutsatt att du inte tänkt testamentera till någon av dem eller att din före detta svärson är pappa till eventuella barnbarn som ska ärva.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2795)
2021-03-08 Förvaltning av arv till minderårig
2021-03-07 Kan jag välja vem som ska företräda mitt dödsbo?
2021-03-07 Vad innebär min morbrors testamente?
2021-03-07 Är ett testamente giltigt om testatorns kusin och kusinens fru har bevittnat testamentet?

Alla besvarade frågor (89988)