Får en samfällighetsförening ta upp lån för att finansiera villors tak?

Hej . Jag bor i ett område med 6 st villor (friliggande) som tillsammans har en samfällighetsförening där vi gemensamt förvaltar garagelänga, grönyta, förråd och väg med vad det innefattar. Vi har tidigare tagit lån i samfälligheten för att bekosta renovering av garage. Nu måste samtliga 6 hus renovera taket p.g.a tidigare felkonstruktion. Frågan är då kan vi låna på samfälligheten till hela eller delar av denna renovering?

Lawline svarar

Hej, och tack för att Du vänder Dig till Lawline med din fråga!

Inledning
Jag förstår din beskrivning som att villorna inte omfattas av förvaltningen av själva samfälligheten. I stället är det förvaltning av gemensam garagelänga, gemensam grönyta, gemensamma förråd och gemensam väg som omfattas av samfällighetsföreningen.

Ändamålet med samfälligheten
Förvaltning av samfälligheter regleras i lag om förvaltning av samfälligheter (SFL). En samfällighetsförening kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter (17 § SFL) – med andra ord innefattar detta att en samfällighetsförening kan ta lån. Detta har du, som jag förstår det, redan erfarenhet av. Men kan en samfällighetsförening ta vilka lån som helst, och för vilka ändamål som helst?

En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats (18 § första stycket SFL). Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose (18 § andra stycket SFL). 

Renovering av hustak och samfällighetens ändamål
Med bakgrund i att jag tolkar villorna inte omfattas av samfällighetens förvaltning, så skulle jag säga att en renovering av villornas tak är främmande för samfällighetens ändamål. Alltså, bör lån för att finansiera renovering av villornas tak inte tas upp av samfälligheten.

Med det sagt, så hittar jag inte några rättsfall eller uttalande i förarbeten, som uttryckligen förklarar den planerade renoveringen strida mot lagen. Eftersom samfälligheten högst sannolikt inte hade existerat om det inte vore för villorna, så kanske en renovering av samtliga hustak kunna omfattas av ändamålet som samfälligheten ska tillgodose. Jag lutar dock mot att en sådan renovering inte omfattas av ändamålet. Jag råder Dig och föreningen att ta kontakt med en utbildad jurist. Lantmäteriet lär också kunna ge svar på Din fråga.

Konsekvenser
Låt säga att renovering av villornas tak ligger utanför samfällighetens ändamål. Om föreningen, trots detta, skulle besluta om och verkställa en sådan renovering, så kan det resultera i skadeståndsskyldighet.

Av den anledningen, så råder jag Er – i första hand – till att ta det säkra före det osäkra: ta inte ett lån i samfällighetsföreningens namn som syftar till att finansiera renovering av villornas tak. I andra hand råder jag Er till att ta hjälp av en utbildad jurist eller Lantmäteriet.

Sammanfattning 
En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för samfällighetens ändamål. Att ta ett lån som finansierar renovering av villornas tak är sannolikt av sådant främmande slag. Ett genomförande kan resultera i skadeståndsskyldighet. Ta kontakt med en utbildad jurist eller Lantmäteriet.

Jag hoppas Du fått svar på Din fråga!

Johan EkstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”