Får en myndighet ändra ett gynnande beslut?

2018-10-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Får en myndighet ändra ett gynnande beslut? Tex. om en handläggare betalar ut 1000kr eller 10 000kr för mycket pga slarv blir klienten återbetalningsskyldig eller får denne behålla pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om gynnande besluts negativa rättskraft och regleras i förvaltningslagen (FL). Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft, med detta menas att ett gynnande beslut som utgångspunkt är orubbligt och därför inte får ändras. Däremot har denna regel precis som varje huvudregel några undantag, vilket är fallet även här. Undantagen kommer jag att redogöra för nedan.

Som jag skrev ovan, så är utgångspunkten att gynnande beslut inte får ändras. Det finns dock tre alternativa undantag (FL 37 § andra stycket) och dessa är:

att gynnande beslut bara får ändras om det innehåller ett förbehåll om att det kan återtas (återtagandeförbehåll) att gynnande beslut får ändras omedelbart om det finns tvingande säkerhetsskäl att gynnande beslut får ändras om parten har givit oriktiga eller vilseledande uppgifter

Du skriver i din fråga om en handläggare som i ett gynnande beslut på grund av slarv, betalar ut 1 000 kr eller 10 000 kr för mycket. Frågan är då om beslutet kan ändras och klienten då kan bli återbetalningsskyldig. Utgångspunkten är som jag nämnt tidigare att beslutet inte kan ändras, det vi får utreda då är om något av undantagen blir tillämpligt.

Om beslutet innehåller ett återtagandeförbehåll så får det ändras, om något sådant förbehåll inte finns så får någon ändring inte göras. Det klienten får göra då är att se efter ifall beslutet innehåller något sådant förbehåll. Av din fråga så verkar det inte heller finnas några tvingande säkerhetsskäl, det föreligger ju ingen fara för liv eller hälsa. Således får beslutet inte heller ändras med hänvisning till tvingande säkerhetsskäl. Det som återstår att utreda då är om klienten lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. I din fråga skriver du ju att handläggaren på grund av slarv givit för mycket pengar, alltså tolkar jag det som att klienten inte har ljugit för handläggaren när denne lämnat sina uppgifter. Sista undantaget blir alltså inte heller tillämpligt.

Vi kan alltså dra slutsatsen att inget av undantagen blir aktuellt, och därför står sig det gynnande beslutet. Klienten blir alltså inte återbetalningsskyldig, utan får helt enkelt behålla pengarna.

För att sammanfatta så blir klienten alltså inte återbetalningsskyldig, utan får behålla pengarna. Anledningen till detta är huvudregeln att gynnande beslut endast får ändras om ett av undantagen som nämnts ovan blir tillämpligt. I frågan har vi konstaterat att inget undantagen av blir tillämpligt och därför står sig huvudregeln att beslutet inte får ändras.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (402)
2019-03-17 Skicka handling på annat sätt än per post
2019-03-16 Underhållsskyldighet för barn placerat på HVB-hem
2019-03-16 Överklaga ett beslut som vunnit laga kraft
2019-03-16 Anmälan till Socialnämnden om att barn far illa

Alla besvarade frågor (66922)