Får en målsägare automatiskt tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på om gärningsmannen döms för bedrägeri?

FRÅGA
Hej. Blir en bedragare som döms i domstol för bedrägeri, alternativt grovt bedrägeri automatiskt skyldig att lämna tillbaka pengarna han blåst målsägaren på via ett eller annat sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).

Brottet bedrägeri

För att en person ska dömas för bedrägeri så krävs det att denne uppsåtligen vilseleder en annan till att handla eller underlåta att göra något för bedragarens vinning och till skada för den som blir vilseledd (BrB 9 kap. 1 §). Även lämnande av oriktiga uppgifter kan bedömas som bedrägeri om din handling berodde på bedragarens felaktiga information.

Eftersom du skriver att bedragaren har dömts för bedrägeri så utgår jag från att kraven är uppfyllda.

Skadestånd

Även om bedragaren har dömts för bedrägeri enligt brottsbalken så innebär detta dock inte automatiskt att målsägaren får tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på. Genom domen har det endast avgjorts om gärningsmannen har gjort sig ansvarig till ett brott och inte om denne ska betala tillbaka pengarna. Utan det måste också föras en skadeståndstalan mot gärningsmannen för att målsägaren ska kunna få tillbaka pengar som denne har förlorat genom bedrägeriet.

Genom att målsägaren har förlorat pengar genom bedrägeriet så handlar det om en ren förmögenhetsskada. En ren förmögenhetsskada är en skada som inte har ett samband med en person- eller sakskada (SkL 1 kap. 2 §). Den som vållar en ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan (SkL 2 kap. 2 §). Detta sker dock som sagt inte automatiskt utan det måste faktiskt föras en skadeståndstalan och inte endast en brottmålstalan.

Sammanfattning

En bedragare som har blivit dömd i domstol för bedrägeri blir inte automatiskt skyldig att lämna tillbaka pengarna till målsägaren. Utan det måste också föras en skadeståndstalan för att målsägaren ska kunna få ersättning för de skador som har uppstått genom att gärningsmannen har begått bedrägeriet. Oftast förs brottmålstalan och skadeståndstalan samtidigt om det handlar om skadestånd för ren förmögenhetsskada med anledning av brottet. Skadeståndstalan kan dock även föras efter brottmålstalan.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (198)
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta
2021-08-07 Får en målsägare automatiskt tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på om gärningsmannen döms för bedrägeri?
2021-07-27 Vad kan man få ersatt efter inbrott?

Alla besvarade frågor (96488)