Får en make bo kvar i hemmet under betänketiden och får maken även ta över en hyresrätt?

Hej, Min man har ansökt om skilsmässa, jag har idag fått papper för bekräftelse från min sida. Min man har nyligen flyttat till sin exfru och har för avsikt att hyra ut "vår" lägenheten i andra hand. Han vill inte hyra ut till mig i andra hand. Frågan gäller hyresrätten vi har bott tillsammans i sedan 10 år, först som sambor, sedan som gifta sedan 4 år tillbaka. Min man står ensam på hyreskontrakten, flera år innan vi träffades. Jag står inte med på kontraktet. Jag har dock ingenstans att flytta, trots att jag håller på och letar aktivt. Vid månadsskifte, dvs om 2 veckor skall jag ut från hyresrätten som han säger. Då flyttar andra hands hyresgäster in enligt min man. Min man kommunicerar inte med mig och jag vet att han får vägledning av jurist. Min fråga är- kan jag få bo kvar i hyresrätten under betänketiden som är minst 6 månader om jag inte går med på skilsmässa? Finns det chans att jag kan ta över hyreslägenheten? Vart kan jag vända mig för att få vägledning? Dem flesta hemförsäkringar omfattar inte rättskydd vid skilsmässa verkar det som- finns det några undantag? Tacksam för hjälp.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån den information som du har skrivit och en fullständig bedömningen av situationen kommer därför att vara begränsad. Jag ger därför svar på vad som borde gälla utifrån de antaganden som jag gör utifrån din fråga. 

Vilka lagar är tillämpliga? 

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar frågor om äktenskapsskillnad, bodelning och makars ömsesidiga underhållsplikt. Samtidigt reglerar jordabalken (JB) frågor om makars rätt att överta hyreslägenheter.

Har en make rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet under betänketiden? 

Inledningsvis gäller att makar fortfarande anses vara gifta till dess att en dom om äktenskapsskillnad har börjat gälla (5:6 ÄktB). Det betyder att makar som ligger i skilsmässa fortfarande har skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Makar har nämligen en plikt att bidra med underhåll till varandra, dock efter var och ens förmåga att bidra (6:1 ÄktB), därför att makar bör leva ungefärligt på samma ekonomiska nivå (prop. 1978/79:12 s. 135). 

Å andra sidan får domstolen ålägga en make att betala sitt underhållsbidrag, om en make försummar denna skyldighet (6:5 ÄktB). Om din make som du ligger i skilsmässa med skickar ut dig från ert hem och du inte har någonstans att bo, så borde din make bryta mot sin underhållsplikt mot dig. Därför bör domstolen även kunna ålägga din make att låta dig bo kvar i hemmet, åtminstone under betänketiden till dess att äktenskapet faktiskt är upplöst.   

Får en make ta över en hyreslägenhet? 

En hyresrätt får bara överlåtas, det vill säga tas över av en annan person, med hyresvärdens samtycke (12:32 JB). Ett undantag till ovan huvudregel är att en make får tilldelas en hyresrätt genom bodelning utan att hyresvärden i princip kan vägra överlåtelsen (12:33 2 st. JB). En bodelning görs nämligen när ett äktenskap upplöses, vilket betyder att egendom, inklusive en hyresrätt, fördelas mellan makarna (9:1 ÄktB). Den gemensamma bostaden ska då gå till den som bäst behöver bostaden, även om hyresrätten är enskild egendom genom ett äktenskapsförord (11:8 ÄktB). Man tar då främst hänsyn till om barn finns och vem som får vårdnaden om barnen, och man tar även hänsyn till de ekonomiska förhållandena. Kommer ni fram till att du bäst behöver bostaden, så får du ta över hyresrätten på grund av bodelning. Kan ni inte komma överens om hur egendom ska fördelas, så kan du anlita en bodelningsförrättare (9:7 ÄktB).    

Vart kan man vända sig för att få kostnadsfri vägledning?

Vanligen betalar man för juridisk rådgivning, men det finns platser där jurister och advokater erbjuder gratis juridisk rådgivning. Tänk dock på att juridiska rådgivare som arbetar gratis oftast hjälper till med enklare ärenden. Med detta sagt kan du exempelvis vända dig till Advokatjouren där man kan få 15 minuters gratis juridisk rådgivning av en advokat, men Advokatjouren brukar endast finnas i större städer (se här för Stockholm). En annan möjlighet är juriststudenter som också ger gratis juridisk rådgivning och bör kunna hjälpa till med enklare ärenden (se här för Lund). En tredje möjlighet är organisationer som Gatujuristerna som erbjuder 30 minuters gratis juridisk rådgivning (se här). I övrigt kan du ta kontakt med olika humanjuridiska advokatbyråer och fråga om någon där kan tänka sig hjälpa dig gratis eller till ett rabatterat pris. 

Hjälp med att betala för juridisk rådgivning

Om det är så att just din hemförsäkring inte omfattar rättsskydd vid skilsmässa, så kan du möjligen kolla med andra försäkringsbolag och jämföra vilket rättsskydd som dessa erbjuder. Om du saknar en försäkring med rättsskydd, så kan du under vissa omständigheter få den juridiska kostnaden betald av staten, det vill säga rättshjälp (se här). 

Avslutande ord och min rekommendation

Svaren på dina frågor är följande. Din make har en underhållsplikt mot dig och han borde därför bryta den, om han skickar ut dig under betänketiden. I så fall kan du vända dig till en domstol. Vidare får en make överta en hyresrätt genom bodelning, om du skulle tilldelas bostaden. Här kan det vara bra att anlita en bodelningsförrättare, om ni är oense om hur bodelningen ska göras. För att få vägledning kan du vända dig till Advokatjouren, olika juriststudenter och organisationer som Gatujuristerna, samt humanjuridiska byråer. Slutligen kan du undersöka om du kan ha rätt till rättshjälp av staten och även jämföra villkoren för rättsskydd med andra försäkringsbolag.    

Min rekommendation är att du först vänder dig till domstolen och begär att få bo kvar då din make borde bryta mot sin underhållsplikt. På så sätt undgår du att bli tvungen att flytta ut. Därefter skulle jag rekommendera dels att du pratar med din make och förklarar vad som gäller, dels att ta kontakt med en advokat för att det kan bli aktuellt, om din make inte lyssnar. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”