FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente06/10/2018

Får en jurist bevittna testamente?

Om ett testamente undertecknas av juristen som vittne . Är detta giltigt ?

Dvs den som utfärdat testamentet bevittnar även detta


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utfärdare av ett testamente är testatorn (dvs. den som vill testamentera sin egendom). Även om vederbörande får hjälp med att upprätta ett testamente av t.ex. en jurist är det testatorn som ses som utfärdare, inte juristen.

Reglerna om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB). Ett testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen. Vittnena ska samtidigt skriva under att de bevittnat att testatorn skrivit under testamentet. De behöver inte veta vad som står i testamentet, men måste veta att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB).

Testamentet får inte bevittnas av den som är under femton år, den som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen, testatorns make, sambo eller den som är släkt med testatorn i rakt upp- eller nedstigande led, inklusive svåger/svägerska (10 kap. 4 § ÄB).

Som svar på din fråga innebär det att en jurist får agera vittne vid upprättande av testamente (under förutsättning att vederbörande inte är gift med eller släkt med testatorn enligt redogörelse ovan). Däremot krävs det två samtidiga vittnen, det är således inte tillräckligt att bara en jurist skriver under som vittne.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?