Får en ideell förening kräva arbete eller ersättning om man inte arbetat?

2016-03-30 i Föreningar
FRÅGA
Arbetsplikt och böter i allmännyttig ideell förening? I stadgarna finns en punkt om arbetsplikt och vid utebliven närvaro debiteras en "avgift" (eller bot) som bestäms på föreningsstämma. Kan en ideell förening kräva arbete av medlemmar och kan de ta ut en avgift när medlem inte utför sin arbetsplikt?
SVAR

Hej och tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagstiftning på området
Till och början med vill jag nämna att ideella föreningar inte berörs av någon speciell lagstiftning, det är föreningens egna stadgar som styr hur föreningen ska fungera. Om föreningen däremot har ekonomiska mål finns lagstiftning i Lag om ekonomiska föreningar.
Ibland kan en idéell förening egentligen vara en ekonomisk förening men då krävs ett mer vinstdrivande intresse i föreningen. En idéell förening som har ett vinstdrivande intresse för sina medlemmar är således inte alltid en idéell förening bara för att man kallar det så. En idéell förening är dock självklart oftast en idéell förening och därför svarar jag utifrån det.

Om arbete
Eftersom den idéella föreningen är frivillig går det att i stadgarna kräva att medlem skall arbeta i viss omfattning, eller att medlem ska betala in ersättning om han inte arbetat så som han erbjudit sig att göra och det skadat föreningen på något vis, medlemmen har ju erbjudit sig frivilligt att göra detta genom att gå med i föreningen.

Det finns inte heller någon lag om minimilön i Sverige som kan tillämpas för att kräva lön för arbetet.

Om straffavgift
Det finns inte några problem att kräva en ersättning för föreningen om en person åtagit sig arbete som denne inte utför. Det stadgas i Skadeståndslagens 1 § att lagen inte gäller om ett avtal säger annorlunda. Föreningens stadgar gäller alltså.

Skälighetsbedömning
Föreningens stadgar och bestämmelserna om arbete och avgifter är alltså i grund och botten tillåtna eftersom det är frivilliga åtaganden. Om det är så att bestämmelsen om arbete och avgifter är väldigt dålig för medlemmen och överdrivet bra för föreningen kan dock en domstol ogiltigförklara bestämmelsen om arbete och avgift enligt 36 § Avtalslagen.
Det bör dock poängteras att en domstol är dyr och för att det alternativt skall vara användbart måste föreningens krav vara väldigt höga!

För att avgöra huruvida arbetsskyldigheten eller avgiften är godtagbar måste man analysera situationen på ett sätt som jag tyvärr inte har möjlighet att göra med den lilla informationen jag har. Men jag kan iallafall säga att symboliska summor knappast kan anses oschyssta om de bidrar till den idéella föreningens mål.

Mitt råd
Föreningens stadgar går att omförhandla. Om det går att övertyga majoriteten av medlemmarna om att göra det är det en utmärkt lösning på ditt problem om du fortfarande vill vara medlem.
Om det inte går och du anser att föreningen kräver för mycket så borde du lämna den.
Skulle det vara svårt att lämna den kan du istället överväga att använda en domstol för att ogiltigförklara arbetsskyldigheten och skyldigheten att betala avgift. Men tänk då på att en domstolsförhandling inte är gratis och att det knappast gör dig populär i föreningen.


Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (459)
2020-11-30 Kan medlemmar i en ideell förening föra en klandertalan mot ett årsmötebeslut?
2020-11-29 Får man lämna sitt uppdrag i en ideell förening när som helst?
2020-11-29 Kan samma person vara ordförande och kassör i en ideell förening?
2020-11-26 Går det att skjuta upp en ordinarie föreningsstämma?

Alla besvarade frågor (86944)