Får en ideell förening köpa fonder?

2020-10-27 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Får en ideell förening (idrottsförening i det här fallet) spara en del av kassan i fonder? inte för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (utdelningar mm), utan för att få kassan att växa som senare kommer resultera i inköp till föreningen (i form av bollar, träningsredskap mm)?Verkar lite snårigt det där, och hittar inget tydligt svar någonstans.Sammanfattat: BK Boll vill lägga 50% av kassan på 100.000kr i fonder för att få den att växa och årligen sälja av andelar och omsätta i träningsredskap och annat som laget behöver (precis som kassan är till för)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ideella föreningar styrs av sina stadgar

En ideell förening ska antingen ha ett ideellt ändamål eller bedriva ideell verksamhet. Ett ideellt ändamål föreligger om det inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En ideell förenings ekonomiska överskott ska användas till att finansiera dess verksamhet. Både fysiska och juridiska personer kan äga aktier och fonder. En ideell förening blir en juridisk person om den har stadgar, styrelse, firma (namn som verksamheten bedrivs under) och består av minst 3 medlemmar. Detta följer av god föreningssed.

En trolig förklaring till att du inte hittat något tydligt svar på din fråga är att ideella föreningar i svensk rätt inte regleras i någon lag (till skillnad från ekonomiska föreningar som regleras i lagen om ekonomiska föreningar). Istället är det föreningens stadgar som reglerar hur föreningen ska skötas och vad som kan hända om något missköts. Täcks inte en viss fundering av stadgarna får man istället tittat på föreningens praxis, det vill säga hur föreningen tidigare löst liknande problem. Vägledning kan även hämtas från god föreningssed och i vissa fall domstolspraxis.

Om er ideella förening uppfyller kraven för att kunna förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter som en juridisk person kan den också i teorin köpa fonder. Om köp av fonder får göras i föreningen och hur dessa köp ska gå till ska framgå av stadgarna. Tas det ej upp i stadgarna kan man titta på praxis och god föreningssed för vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (513)
2021-06-15 Föreningsstämma
2021-06-15 Vem bär ansvar för sociala medier i en ideell förening?
2021-06-08 Fullmakt för att rösta på årsmöte i ideell förening
2021-06-07 Blir vice ordförande automatiskt ordförande om ordförande inte ställer upp i omval?

Alla besvarade frågor (93150)